Škody šplhají k deseti milionům

Tisková zpráva 10. 11. 2009

Pět dnů sněhového řádění v půli října napáchalo mnoho škod jak na majetku a lesních porostech, tak na městském rozpočtu. V těchto dnech oddělení životního prostředí sdělilo další částku, kterou musí vyplatit za likvidaci kalamity.

Více jak další čtyři miliony korun musí město vynaložit na odstranění, případně nezbytné ošetření a následný úklid polámaných a zničených stromů. Touto částkou se škody způsobené náhlým a vytrvalým sněžením vyšplhaly v Jablonci až k hranici téměř deseti milionů korun. Prostředky na řešení následků kalamity bude město nuceno najít ve svém rozpočtu a budou předmětem prosincových rozpočtových změn.

Nadále nebude možné, aby občané získávali bezplatně dřevní hmotu z městských pozemků. Úklid jednotlivých lokalit v majetku města zasažených kalamitou budou provádět jednotlivé firmy, které se tímto druhem prací zabývají, na základě poptávky a nabídky.

„Odd. životního prostředí by chtělo poděkovat občanům, kteří pomohli městu bezprostředně po kalamitě i v následujících dnech a po dohodě poctivě uklidili nejenom dřevo, ale i větve,“ říká vedoucí oddělení životního prostředí Jitka Lochovská a dodává, že bohužel se objevila i řada nepoctivců, kteří si odnášeli pouze dřevo na otop bez úklidu větví.

Město proto znovu upozorňuje občany, že už není možné si odnášet dřevo z městských pozemků bez následků. Kontrolu mohou provádět namátkově i strážníci městské policie. Zároveň však také stále nedoporučuje, aby Jablonečané i návštěvníci města vcházeli do městských parků. „Přednostně se kalamita likvidovala ve školních zahradách, na hřbitovech, veřejných prostranstvích a ve stromořadích podél silnic a ulic. V parcích neustále hrozí nebezpečí pádu zlomených a v korunách dosud zavěšených větví. Práce zde ještě pokračují,“ upozorňuje Štěpánka Gaislerová spravující městskou zeleň.

Starosta města Petr Tulpa zvažuje další dopis předsedovi vlády a ministru financí, v němž požádá o finanční pomoc pro město. Na první žádost ještě vláda neodpověděla.

Další informace

Během pěti dnů v Jablonci napadlo průměrně 65 cm mokrého sněhu. Opravy veřejného osvětlení přišly na 1 001 436 korun, posyp a průtah komunikací stál 1 404 200 korun, ořez větví stromů při komunikacích 675 396 korun. Škody na hřbitovech, oplocení u škol a letního kina byly vyčísleny na 240 000 korun. Oddělení životního prostředí hlásilo ke stejnému datu náklady za likvidaci škod na dřevinách rovnajících se částce 700 tisíc korun za prvních šest dní, kdy bylo nutné tyto problémy řešit (tj. od 16.10. do 21.10.).

Vytvořeno 10.11.2009 12:37:51 | přečteno 2349x | Petr Vitvar
load