Šetřit musí i městská policie

Tisková zpráva 29. 01. 2010

Zastupitelé vyslechli a schválili zprávu o činnosti městské policie za rok 2009. Její součástí byl i plán hlavních úkolů městské policie.

Vzhledem k současné finanční situaci přistoupila Městská policie v Jablonci k úsporným opatřením už loni a navrhla přesunout několik původních úkolů vycházejících ze schválené koncepce až na rok 2011. Pozastavila příjímání nových zaměstnanců plánovaných na rok 2009 na celkový stav 51 oproti 56 plánovaným, což ušetřilo cca 1.000.000 korun. Další peníze policie uspořila také na výstroji a výzbroji, vzdělávání a kynologii, a to za zhruba 220.000 korun.

Doplňování personálního stavu letos městská policie zastavila zcela, což opět přinese zhruba milionovou úsporu. Nevyčerpá 200 000 korun na výstroj a výzbroj, na školení a smlouvy na kynologii, nekoupí dva motocykly za 200.000 a nové vozidlo za 500.000 korun. Těmito opatřeními loni MP ušetřila 1.485.000, letos pak předpokládá úsporu cca 1.900.000 korun. Požadavek na tyto výdaje přesune městská policie jako celek až na rok 2011.

Zásadní úkoly MP

  • Udržet a případně zvýšit současnou výkonnost strážníků;
  • Projekt OKRSKÁŘ - pravidelné vyhodnocení v průběhu roku, informace pro veřejnost;
  • Aktivní práce v realizační skupině projektu hasičská zbrojnice;
  • Tyršovy sady - veřejný pořádek, alkohol, krádeže; červen - září: přehrada Mšeno - veřejný pořádek, restaurace, parkování, in-line dráha, cyklisté, pejskaři; listopad - hřbitovy, černé skládky v lokalitách Paseky + Mšeno, Kokonín + Vrkoslavice, Proseč + Horní Proseč;
  • Podílet se na zpracování návrhů Městského programu prevence kriminality na rok 2010 stejně jako na pořádání příměstských táborů v programu vyhlášených;
  • Zpracovat a předložit harmonogram využití dětského dopravního hřiště na I. a II. pololetí roku 2010;
  • Zajistit přednášky pro mateřské, základní školy a střední školy, pro seniory, pro vytipované komunity, handicapované osoby, dětské tábory dle schváleného harmonogramu;
  • Podílet se na činnosti pracovní skupiny pro prevenci kriminality;
  • Pokračovat ve zkvalitňování součinnosti s PČR při zajišťování veřejného pořádku na území města.
Vytvořeno 29.1.2010 13:07:34 | přečteno 2046x | Petr Vitvar
load