Setkání s občany - centrum

02.06.2011 - Setkání s představiteli města se 24. května 2011 v málém sále Eurocentra zúčastnilo 22 občanů. V úvodu zástupci města občanům představili připravované projekty.

Dotazy občanů

 1. Bydlím v obecním bytě v ulici Liberecká naproti základní škole. Odkup bytů nám nebyl umožněn. Máme zateplený dům, avšak původní okna, která jsou ve velmi špatném technickém stavu. Za loňský rok doplácíme za topení, přičemž jsme již v loňském roce na podzim žádali o měřiče na topení - bez odezvy. Na sídlišti Na Vršku a Na Úbočí mají okna vyměněná, přičemž naše domy (Liberecká 23, 25, 27 a 29) jsou starší. Společné prostory se za 30 let nemalovaly, je potřeba vyměnit linoleum. V Liberecké 29 hučí topení.
  V současné době výměna oken není možná z nedostatku finančních prostředků, chtěli bychom získat dotační titul. K instalaci měřičů tepla není nutný souhlas všech nájemců bytů, neboť 100% vlastníkem nemovitosti je město. Ostatní dotazy prověříme a do 10. června na ně odpovíme zde na webu.
 2. Bydlím vedle hospody POD LAMPOU. V bytě máme velký rámus, mám děti, nemůžeme v noci spát.
  Zkuste si požádat o výměnu bytu v rámci městských bytů, zastavte se po 1. červnu na dnešní Městské správě nemovitostí, s.r.o. (z boku radnice v Kamenné ulici).
 3. V objektu Liberecká 21 je obchod se zeleninou, nájemce likviduje odpad do našich kontejnerů. Má klíče od kóje s kontejnery od majitele objektu. Popelnice jsou hned plné.
  Podnikatelé musí prokazatelně likvidovat odpad. Kontrola proběhla na jaře v roce 2010. K domu Liberecká 21 (hlášených 5 osob) náleží 340 l velká nádoba, kterou platí pan Balej, majitel objektu. Kontrola zjistila, že prodejci se podílí na placení nádoby (i dle dalšího rozhovoru s majitelem) na směsný komunální odpad a papír vozí do sběrny, což prokázaly doklady. Proto mají klíče od kóje. Velikost nádoby vždy záleží hlavně na plátci nádoby, ten by v první řadě měl řešit, zda nádoba stačí nebo ne. Občané se z menší části podílí na placení separovaného odpadu, protože dotace od společnosti EKO-KOM nepokryjí celou částku na náklady. V současnosti na provoz odpadového hospodářství přispívá i město částkou 3 miliony korun.
 4. Mluvím za občany z ulice Polní 13 až 19 a Na Ostrohu. Chci pochválit našeho okrskáře za vstřícný a vzorný přístup při řešení drobných krádeží v dubnu tohoto roku. Dále děkujeme za úpravu vozovky u hřbitova u řadových garáží i za řešení vlhkosti, ale chybí zde kanalizace, takže je možné, že se vlhkost objeví znovu. Na Ostrohu u řadových garáží je velký strom asi javor - má suché větve, nebezpečí pro chodce.
  Situaci prověříme, podnět předáme na oddělení životního prostředí.
 5. Na Ostrohu byla otočka pro vozidla, ta již 3 roky není průjezdná. Nešlo by otočku uvolnit?
  Sejdeme se na místě a prověříme to.
 6. Uvažuje se o opravě vozovky z Dolního náměstí směrem k 5. květnu (ul. Lidická)?
  Zatím ne, řešení problému souvisí s domem Musilů.
 7. U sportoviště v ul. Čelakovského není místo pro odpočinek starších občanů, vykácelo se zde spousta stromů, je to zde jak na poušti, není zde možnost si koupit něco k pití.
  Jedná se o sportovní areál, byl postaven za finanční spoluúčasti EU a ČR, nelze měnit na oddychový účel. Celkové výdaje projektu činily 28,2 mil. Kč, z toho byla dotace EU a ČR 20,9 mil. Kč, podíl města činil 7,3 mil. Kč.
 8. Budou autobusy MHD jezdit přes autobusové nádraží?
  Ano, od půlky června 2011 bude přestupní místo přesunuto na autobusové nádraží. Dojde tak ke zlepšení přestupů, bude zde sociální zázemí, osvětlení a směrem k Jiráskově ulici bude zastřešení, výsadba zeleně se uskuteční v září. V létě dojde k rekonstrukci mostu v ulici Kamenná.
 9. V únoru namrzlo schodiště nad autobusovým nádražím, došlo k pádu a úrazu jednoho pána. Dopoledne jsem kontaktoval Dopravní a silniční úřad, kde mi bylo přislíbeno, že úsek posypou, avšak ještě v 15 hodin tomu tak nebylo.
  K tomuto účelu slouží bezplatná tzv. Zelená linka č. 800 15 51 51, proto ji využívejte, dovoláte se na městský úřad i na technické služby, zde se podněty monitorují a reagují tak obratem. O víkendech či při nepřítomnosti je hovor nahráván na záznamník. Tento Váš podnět si pamatujeme, danou lokalitu jsme určitě posypali, avšak posyp je používán dle stupně mrazu a nemusí být viditelný, při teplotách do minus 5 stupňů posyp zabírá obratem. Máte-li pochybnosti o posypu, kontaktujte nás, protože posypové vozy mají GPS, tak můžeme jejich jízdu monitorovat.
 10. Bydlím v ulici Horská, chtěla bych poděkovat za zimní údržbu, která byla vzorová. Zajímalo by mě, zda by šlo lépe udržovat schody k vlakovému nádraží, které je velice pěkné.
  Schodiště bývá na zimu uzavřené, na úklid se nyní zaměříme.
 11. U přístupové cesty k nádraží se prý má něco stavět?
  Ano, to je pravda. Firma má pozemek v pronájmu, v rámci smlouvy má určený harmonogram prací, který musí dodržovat, nebude-li tomu tak a dané termíny (během roku 2012) nebude plnit, město může od smlouvy odstoupit.
Vytvořeno 2.6.2011 13:16:15 | přečteno 3806x | Petr Vitvar
load