Sčítání po prvním roce

Tisková zpráva 26. 02. 2010

Projekt „Okrskář“ bude mít za sebou rok praxe. Adekvátní výsledky čeká vedení městské policie až po dvou letech, i přesto má projekt již dnes hmatatelné výstupy.

Okrskáři získali celkem 414 kontaktů na subjekty ve svěřeném teritoriu. Mimo běžný výkon služby řešili celkem 435 událostí a dále se zabývali 489 poznatky z okrsků. Okrskáři za uvedené období přijali 160 telefonátů na mobilní telefony a ve 31 případech byli osloveni prostřednictvím emailových schránek. V průběhu roku 2009 se podařilo zřídit v katastru města Jablonec nad Nisou pět kontaktních míst okrskářů, která jsou otevřená vždy ve středu od 15 do 17 hodin a nacházející se v základních školách v Rýnovicích, v ulici Pasířské na Žižkově Vrchu a Na Šumavě, v Kulturním domě v Kokoníně a Domě s pečovatelskou službou ve Mšeně.

„Zřízení funkce strážníka-okrskáře zcela určitě zvýšuje mezi občany pocit bezpečí, neboť v oblastech, kde MP působí, zjištujeme kladný ohlas veřejnosti. Nová kontaktní místa jsou jednou z řady možností, kde občané oznamují dlouhodobě neřešené problémy a stížnosti. A právě tady evidujeme pozitivní ohlas na tuto službu obyvatelům města. Spojení občan - okrskář má kladný vliv na eliminaci problémů a považujeme jej za důležitý indikátor pocitu bezpečí občanů v rámci města,“ říká ředitel Rulc.

Jednotlivé okrsky a jejich specifika

 • Okrsek č. 1. Rýnovice - Lukášov
  Dopravní značení, černé skládky, krádeže zařízení a nářadí na stavbách nových rodinných domů, přestupky v dopravě.
 • Okrsek č. 2. Mšeno nad Nisou - Břízky
  Bezdomovci (Kaufland a Albert). V okolí přehradní nádrže Mšeno - volné pobíhání psů, pohyb cyklistů a in-line bruslařů, problémy s mládeží znečišťující zařízení hřiště, podávání alkoholických nápojů mladistvým.
 • Okrsek č. 3. Proseč nad Nisou
  Kynologické cvičiště v ul. Široká, rychlá jízda vozidel v ulicích Široká, Horní a Prosečská.
 • Okrsek č. 4. Žižkův Vrch
  Dopravní značení a doprava obecně, bezdomovci u bývalého výměníku v ulici Plynární, problémy s neukázněnou mládeží, která porušuje provozní řád dětského hřiště a znečišťuje jeho zařízení.
 • Okrsek č. 5. Jablonecké Paseky
  Dopravní značení, problematická mládež u koupaliště v ulici Novoveská a na blízké zastávce autobusů MHD, drobné krádeže (dřevo na otop apod.)
 • Okrsek č. 6. Kokonín - Vrkoslavice
  Rychlost vozidel v ulicích Rychnovská a Pražská, provoz discoclubu Leguán v ulici Pražská, problém volně přístupného dětského hřiště u základní školy v ulici Rychnovská, kde chybí provozní řád.
 • Okrsek č. 7. Centrum
  Doprava včetně dopravního značení, volně pobíhající psi v parcích a na jiných veřejných prostranstvích, bezdomovci, kteří konzumují alkohol v Tyršově parku, problematická mládež na Dolním náměstí a v okolí nízkoprahového centra Kruháč, drobné krádeže v obchodech.

Další informace

Vytvořeno 26.2.2010 13:18:15 - aktualizováno 26.2.2010 14:35:56 | přečteno 2794x | Petr Vitvar
load