Schválili záměr a harmonogram rekonstrukce budovy radnice

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o přípravě rekonstrukce budovy takzvané nové radnice (státem chráněné památky vedené pod číslem 46646/5/28) a schválili záměr a harmonogram rekonstrukce. V první etapě rekonstrukce podpořili využití prostor radnice pro projekt „Národního centra excelence bižuterie a medailérství“. Svým rozhodnutím také uložili místostarostovi Petru Vobořilovi podat žádost o zařazení projektu „Národního centra“ na tzv. indikativní seznam Ministerstva kultury ČR, prováděcího dokumentu Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.

Zastupitelé podpořili myšlenku obnovy objektu Nové radnice, vynikajícího díla československé meziválečné architektury, které svými umělecko-historickými kvalitami výrazně přesahuje rámec Libereckého kraje. Záměrem první etapy rekonstrukce, je vrátit budově kulturně-společenské a vzdělávací funkce a tím obnovit přidanou hodnotu původního projektu architekta Karla Wintera. Tyto aktivity se soustředí do dlouhodobě nevyužitých prostor suterénu a uvolněného prvního patra objektu. Dalšími prioritami rekonstrukce je kompletní řešení bezbariérovosti budovy, nový odbavovací systém pro občany a návrat k historickým a památkovým hodnotám objektu. Smyslem je celkově oživit budovu a plně rozvinout funkce přirozeného kulturního a společenského centra města.

Prioritou vedení města je získat finance na rekonstrukci z programu Národní podpory využití kulturního dědictví. Pro souznění s dotačním titulem byl zvolen i název projektu co nejvíce vystihující budoucí aktivity a vazbu na tradiční i současný umělecký průmysl města: „Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“. Obsahem projektu je i vybudování stálé expozice zaměřené na stavební a historický vývoj obce (na způsob městského muzea) s návazností na rozšířenou formou městské galerie.

Projekt rekonstrukci dělí do dvou etap, z nichž první byla včera představena zastupitelům. Zahrnuje veškeré prostory „centra excelence“, nové bezbariérové vstupy přímo z náměstí, výtahy ve vnitrobloku, technologie celého objektu a obnovenou stylovou kavárnu a restauraci v 1. patře. Projekt počítá i s obnovou velkého zasedacího sálu včetně malých zasedacích síní. Součástí této etapy jsou také vstupní odbavovací prostory, veřejně přístupné toalety a velký stavební archiv radnice v suterénu.

Ve druhé etapě bude zrekonstruována zbývající část radnice. Spočívá v návratu k původnímu řešení ochozu podél vnitřního dvora a využití těchto chodeb jako čekáren pro veřejnost, v nichž se počítá se zřízením vyvolávacího systému. Veškeré veřejné prostory radnice a centra excelence budou vybaveny moderním navigačním a orientačním systémem tak, aby umožnily pohodlný pohyb po budově jak široké veřejnosti, tak handicapovaným návštěvníkům.

Všichni zastupitelé si uvědomovali jedinečnou možnost získat dotaci z financí ministerstva kultury, která se už nemusí opakovat. „Ve středu jsme jednali s ministrem kultury Václavem Jehličkou a ten nás ujistil, že indikativní seznam obsahuje všechny kraje České republiky a část pro Liberecký kraj je stále otevřená a finance v ní jsou zatím považovány za rezervu,“ řekl zastupitelům místostarosta Petr Vobořil.
Vytvořeno 26.9.2008 13:41:00 | přečteno 2337x | Petr Vitvar
load