Schválený rozpočet pro tento rok

Tisková zpráva 30. 01. 2009

Hlavním bodem včerejšího programu jednání jabloneckých zastupitelů byl městský rozpočet na rok 2009. Schválen byl jako schodkový v celkovém objemu 1 486 313 000 korun. Zároveň zastupitelé také odsouhlasili seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2009, jenž byl vyčíslen částkou 334 117 000 korun.

Vzhledem k zvyšující se nezaměstnanosti, oslabení strategických průmyslových odvětví zejména automobilového či sklářského průmyslu předpokládali autoři rozpočtu negativní dopad do všech skupin daňových výnosů a proto přistoupili i v návrhu městského rozpočtu k restriktivním opatřením, a to ke snížení daňových výnosů oproti predikci o 5%, což představuje 25 milionů korun.

Běžné výdaje lze rozdělit na výdaje na provoz města a ostatní. První skupina zahrnuje výdaje na opravu a údržbu majetku města, drobné neinvestiční nákupy, výdaje na platy a ostatní související výdaje, neinvestiční dotace na provoz městských organizací, dále i rezervu města ve výši 20 000 000 korun, rezervu z přijatých a nevyčerpaných prostředků za dividendy JTR ve výši 25 000 000 korun a rezervu na spolufinancování projektů s EU ve výši 40 000 000 korun. Pro fondy je vázáno 55 765 000 korun. Do výdajů ostatních se zahrnují sociální dávky, bytové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. Pro tento rok bylo v rozpočtu počítáno i s navýšením cen energií.
Vytvořeno 30.1.2009 9:30:49 | přečteno 2054x | Petr Vitvar
load