S otevíráním nových úvěrů město nepočítá

25.03.2011 - Dvouletý finanční výhled (2012-2013) předložil včera zastupitelům místostarosta Miloš Vele. Důvodem omezeného časového období je nestálé ekonomické prostředí ve státě.

„Při přípravě výhledu jsme počítali se sjednocením sazeb DPH na 20%, nyní však platí že od ledna 2012 by se měla nižší sazba zvednout z 10 na 14% a v roce 2013 dojde ke sloučení obou sazeb DPH na úroveň 17,5%. Nevíme, jaké reformní vládní kroky na poli ekonomickém nás čekají a i z toho důvodu je finanční výhled pouze odhadem,“ komentuje místostarosta Miloš Vele.

„Nově jsme do výhledu zanesli dva body, a to přehled zpracovaných projektových dokumentací a přehodnocení koncepčních usnesení s návrhem na zrušení koncepčních usnesení kromě usnesení ke koncepci činnosti městské policie, což po návrhu místostarosty Tulpy bylo doplněno o úkol pro místostarosty na nastolení nových finančních limitů u koncepcí pro oblast komunikací, oprav školských zařízení, dětských hřišť a oprav bytového fondu.“ Konstatuje ředitelka odboru financí Renata Vítová.

Finanční výhled je sestaven tak, aby byly pokryty veškeré závazky, zejména splátky jistin úvěrů. Důležité je, že se nepočítá s přijetím nových úvěrů.

Součástí finančního výhledu byly i analýzy hospodaření, z nichž vyplynulo, že město Jablonec nad Nisou zabezpečí i v příštích letech svůj chod. V r. 2009 kvůli ekonomické krizi došlo ke zhoršení stavu financí, v r. 2010 se již situace zlepšila, realizovaná úsporná opatření přinesla očekávaný efekt, kdy se z běžných příjmů zafinancovaly i běžné výdaje včetně splátek úvěrů a provozní saldo vygenerovalo ještě navíc 10,5 mil. Kč pro použití na rozvoj města. Díky nastolenému režimu maximálního šetření zejména u provozních výdajů v rozpočtu roce 2011 se dá tento trend vyvozovat i pro rozpočty let následujících. Na kapitálové výdaje je ve finančním výhledu plánováno 75 mil. Kč bez zapojení zůstatků na bankovních účtech k 31. prosinci. Je vhodné využívat dotační prostředky pro rozvojové aktivity města.

Vytvořeno 25.3.2011 10:56:50 | přečteno 2498x | Petr Vitvar
load