S občany o veřejných prostranstvích a komunikacích

Tisková zpráva 11. 11. 2008

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo 1. výzvu v Integrovaném operačním programu k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Výzva je určena městům od 20 000 obyvatel kromě Prahy a každé může předložit pouze jeden integrovaný plán.

Na základě vyhodnocených podmínek pro přípravu IPRM byla vytipována zóna vymezená ulicemi: Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lípová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. V případě úspěchu bude možné získat dotace z EU a ČR na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů.

V současné době je sestaven řídící výbor pro přípravu IPRM, jehož koordinátorem je Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací MěÚ, a jsou vytvořeny dvě pracovní skupiny: Bytové domy a Veřejná prostranství a doprava. Druhá skupina kromě parkových ploch, hřišť a podobně může řešit také lokální komunikace. Poprvé se sešla dnes, další setkání je stanoveno na pondělí 1. prosince. Dnes také odstartují veřejná projednávání s občany ve vymezené lokalitě: 11. listopadu v MŠ Nová Pasířská (lokalita Nová Pasířská), další pak v úterý 18. listopadu (školní jídelna ZŠ Pasířská - lokality Žižkův vrch) a ve středu 19. listopadu (Speciální ZŠ Liberecká ulice - lokalirta Liberecká, Lipová, Na Vršku a „Abeceda“) vždy od 18 hodin.

Všechny poznatky a projekty musí být sumarizovány do konce listopadu, aby pak bylo možné předložit celý projekt ke schválení na prosincové zasedání městského zastupitelstva. Proto se pracovní skupina Veřejná prostranství a doprava sejde znovu 1. prosince.

V případě, že by jablonecký projekt uspěl, je možné získat na revitalizaci veřejných ploch a komunikací ve vymezené lokalitě finanční prostředky až ve výši 85% z Evropské unie.

Práce jsou tak intenzivní, protože MMR stanovilo ve své výzvě jako konečný termín pro podávání žádostí 31. prosinec 2008.
Vytvořeno 11.11.2008 15:54:07 | přečteno 2342x | Petr Vitvar
load