S modernějším kamerovým systémem k větší bezpečnosti

Tisková zpráva 11. 12. 2008

Oddělení přípravy projektů MěÚ Jablonec nad Nisou zpracovalo projekt modernizace a rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému v návaznosti na konverzi požární zbrojnice, jenž byl i zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města.

Základní požadavky projektu na modernizaci a rozšíření v krátkosti jsou:

 • modernizace současného technického vybavení
 • rozšíření kamerových bodů do rizikových oblastí města na základě výsledků dlouhodobé analýzy prováděné Policií ČR, městskou policií (MP) a oddělením krizového řízení
 • zabezpečení objektu městské policie a krizového řízení bezpečnostními a informačními prvky
 • integrace celé výpočetní části kamerového systému a krizového řízení do centrální sítě městského úřadu
 • zvýšení efektivity řízení operačního pracoviště MP
 • rychlejší přenos informací mezi hlídkami MP v terénu a operačním dispečinkem
 • sjednocení veškerých toků informací
 • vytvoření nových komunikačních uzlů kamerového systému se základními složkami Integrovaného záchranného systém na území města
 • snadnější práce s centrální databází událostí a přestupků
 • kontrola a evidence vozidel v databázi odcizených
 • rozšíření technologií kamerového systému a krizového řízení na další rizikové oblasti města
 • napojení okolních bezpečnostních systémů přímo navazujících na hranice Jablonce na operační dispečink MP
 • efektivní kontrola správy poplatků za parkování na území Jablonce

Požadované řešení je v instalaci nových technologií a technických prvků, jako například :

 • centrální řídící a záznamový server pro kamerový systém včetně aplikačního software pro správu a záznam kamer v digitální podobě včetně výměn některých specifických součástí pro přenos obrazu a ovládání osmi současných kamer, které musí být taktéž vyměněny za nové, plně digitální - v podstatě jde o celkovou výměnu starých technologií na každém kamerovém místě;
 • propojení vnitřní informační sítě městského úřadu se sítí s budovou městské policie i sítí krizového řízení, čímž bude zajištěna synchronizace jednotlivých databází;
 • vytvoření střediska operačního dispečinku s monitoringem - plně profesionálně vybavené místnosti. Sem bude také integrován varovný a informační systém obyvatelstva (stanoviště je nyní na MěÚ) společně s městským kamerovým dohlížecím systémem. Stejně bude instalován i do zvláštní místnosti krizového řízení;
 • pro zvýšení bezpečnosti občanů, ale i pro účinnou prevenci kriminality se zvýší dosavadních osm kamerových bodů o dalších 21 umístěných do nejrizikovějších lokalit města, jako je například sídliště a přehrada Mšeno a některé dopravní uzly;

Celkové náklady na modernizaci jsou v projektu vyčísleny na cca 27 mil. Kč. Podobný systém kamerového dohlížecího systému zatím využívají pouze v Praze a ve Zlíně.

Info: Ing. Jiří Vaníček, vanicek@mestojablonec.cz

Vytvořeno 11.12.2008 10:31:48 | přečteno 2331x | Petr Vitvar
load