S bezpečností je třeba stále pracovat

Tisková zpráva 20. 06. 2008

Dokument o bezpečnostní politice města vznikal sice delší dobu, ale včera byl předložen zastupitelům návrh, jenž byl přijat bez velkých připomínek. Naopak kladně bylo kvitováno, že zastupitelé dostali do rukou materiál, jenž je schopný přijímat a vstřebávat stále nové podněty dle aktuálního vývoje.

Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na období 2008 až 2011 vychází z výsledků provedené analýzy kriminality, přestupkovosti, dopravní nehodovosti let 2005 až 2007, ze závěrů sociálně demografické analýzy, z výsledku sociologického průzkumu obyvatel města, stavu sociálně vyloučených skupin a lokalit, stavu prevence a analýzy rizik ohrožení přírodními vlivy nebo technologickými haváriemi. Jako podklad bylo využito i hodnocení plnění některých úkolů Koncepce bezpečnosti v letech 2003 - 2006, ale i závěry k materiálům Strategie rozvoje města, Integrovaného plánu rozvoje města a stať veřejná správa, udržitelný rozvoj, veřejný pořádek a bezpečnost.

Vytvořen byl tak živý dokument, jenž neřeší detailně jednotlivé problémy. Ale je výchozím materiálem, se kterým se bude dále pracovat, který bude doplňován a konkretizován na základě aktuální situace a nových analýz.

Dokument hodnotí a stanoví:

  • možné hrozby a ohrožení
  • jejich rozsah a dopad na funkce města, činnost obyvatel
  • stav organizačních složek a institucí, jejich podíl na řešení situace a účinnost jejich práce
  • cíle ke zlepšení
  • zabezpečení splnění cílů, a to personální , logistické a součinnostní
  • jaké a čí koncepce zpracovat, zaměření činností v nich
  • součinnost, návaznost v plnění úkolů
  • upřesňování obsahu dokumentu, zpracování ročních plánů a jejich hodnocení
Bezpečnostní rada města jej projednala 5. června 2008 a doporučila zastupitelům ke schválení. Což se také včera stalo.
Vytvořeno 20.6.2008 9:58:46 | přečteno 2139x | Petr Vitvar
load