Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Tisková zpráva 06. 06. 2007

Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory

V Jablonci nad Nisou byl 31. května 2007 slavnostně zahájen provoz nově vybudovaných a zrekonstruovaných míst veřejného přístupu k internetu a sítě bezdrátového rozhlasu. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a České republiky v rámci Společného regionálního operačního programu. Celkové náklady přesahují 6 milionů korun, z toho 64 % představuje dotace z EU, 9 % je dotace ze státního rozpočtu a 27 % se podílí na této Mikroregion Jizerské hory, který sdružuje obce Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov nad Nisou a Smržovka.

Prvotním cílem celého projektu bylo rozšíření sítě širokopásmového bezdrátového internetu, rekonstrukce 4 stávajících a vybudování 9 nových veřejně přístupných míst k internetu.

Přehled nových 9 PIAP míst:

  • Jablonec nad Nisou - Spolkový dům
  • Janov nad Nisou - obecní úřad, knihovna
  • Lučany nad Nisou - obecní úřad, knihovna
  • Nová Ves nad Nisou - obecní úřad, knihovna
  • Rychnov u Jablonce nad Nisou - městský úřad, základní škola, areál Beseda.

Přehled rekonstruovaných 4 PIAP míst:

  • Bedřichov - obecní úřad, informační centrum
  • Jablonec nad Nisou - knihovna
  • Rychnov u Jablonce nad Nisou - knihovna

Druhým výstupem projektu je zřízení bezdrátového rozhlasu v podobě VISO - Varovný a informační systém obyvatelstva, který je představitelem nové generace bezdrátového místního adresného informačního systému a systému varování a vyrozumívání obyvatel.

V 8 obcích zapojených do projektu je nyní nainstalován moderní ozvučovací systém, kterým mohou v případě nebezpečí ohrožení obyvatelstva následky mimořádných událostí starostové obcí a jejich krizové štáby podávat rychlé, nezkreslené a místně adresné pokyny a informace. Tento systém ozvučení nahradí do budoucna dožívající drátové rozvody veřejného rozhlasu.

SROPVlajka EUMMRMikroregion Jizerské horyTelmoOHGSČeská spořitelna

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Mikroregionem Jizerské hory.

Slavnostní otevření projektu

Rozvoje informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory. 31. 05. 2007

Hosté

 

Prezentace projektu

 

Bezdrátový rozhlas

 

Hosté

 

Pracoviště VISO

Jablonec nad Nisou
 
 
Vytvořeno 6.6.2007 14:06:41 | přečteno 2333x | Petr Vitvar