Rozpočtový výhled na roky 2013-2014

24.02.2012 - Rozpočtový výhled je jedním ze základních nástrojů hospodaření města. „Vzhledem k nestálému ekonomickému prostředí, krizi eurozóny i nevyjasněné legislativě jsme rozpočtový výhled sestavovali pouze na dva roky. Reformní kroky, které nás na ekonomickém poli čekají je těžko odhadovat,“ říká místostarosta Miloš Vele.

Pro příští dva roky se nepočítá s dalšími úvěry a bude i nadále nutné velmi obezřetně vyhodnocovat výdaje.

Některá doporučení rozpočtového výhledu

  • snížit rozpočtové výdaje o 30 milionů oproti návrhu rozpočtu 2012
  • sledovat provozní saldo (musí pokrýt i splátky úvěrů)
  • snížit příspěvky komisím
  • aktualizovat koncepci bytové politiky a nepotřebný majetek urychleně prodat
  • vypsat veřejnou zakázku na přeúvěrování, tj. rozložení splátek úvěrů do delšího časového období
  • realizovat projekty, které přispívají ke snížení běžných výdajů, např. zateplení objektů přináší úspory energií a lze spočítat návratnost investice
  • nerealizovat projekty, které generují nároky na provozní rozpočet
  • nepřijímat nové úvěry

V roce 2009 kvůli ekonomické krizi došlo ke zhoršení stavu financí, v roce 2010 se situace zlepšila, efekt přinesla realizovaná úsporná opatření. Z běžných příjmů se zafinancovaly i běžné výdaje včetně splátek úvěrů a provozní saldo vygenerovalo 10,5 milionu na rozvoj města. V roce 2011 došlo k poklesu daňových příjmů ze státního rozpočtu o 5,6 milionu, přesto se z provozního salda uhradily splátky úvěrů a na investice zbylo 23 milionů korun. Díky nastolenému režimu maximálního šetření zejména u provozních výdajů v hospodaření v loňském roce a rozpočtu pro rok 2012 se dá tento trend vyvozovat i pro rozpočty let následujících.

Vytvořeno 24.2.2012 12:48:16 - aktualizováno 24.2.2012 13:43:14 | přečteno 2051x | Petr Vitvar
load