Rozpočet je plněn rovnoměrně dle plánu

Tisková zpráva 01.10.2010

Součástí jednání jabloneckých zastupitelů byla zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí tohoto roku a rozpočtové změny.

Ze zprávy vyplynulo, že za toto období jsou celkové příjmy ve výši 562 933 tis. korun a celkové výdaje se rovnají 527 933 tis. korun. „Příjmy jsou naplňovány rovnoměrně, z nichž příjmy daňové tvoří 52% příjmů města. I výdaje odpovídají předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu,“ říká ředitelka odboru financí a majetku Renata Vítová.

V lednu město načerpalo prostředky z dlouhodobého kontokorentního úvěru na investice. „Díky přebytku hospodaření za první pololetí město vložilo volné finanční prostředky do správy portfolia, které zhodnocujeme v krátkodobých repo operacích. Veškeré úroky a splátky úvěrů probíhají včas dle splátkových kalendářů,“ konstatuje Vítová.

„Z porovnání vývoje v 1. pololetí 2009 a 2010 je patrné, že náš názor, že se bude výběr daní řídit spíše skutečností roku 2009, než predikcí ministerstva financí, se ukázal správný. V porovnání s rokem 2009 jsme na daních ze státního rozpočtu obdrželi o 11,6 milionu korun více, při porovnání s rozpočtem to je o 2,6 milionu korun více, na čemž se podílí zejména výnos z DPH,“ dodává ředitelka odboru financí a majetku.

Schválená rezerva města byla ve výši 15 000 tisíc korun, nyní činí 5 977 tisíc korun.

Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 35 000 tisíc korun a nyní činí 14 508 tisíc korun. Rezerva JTR byla schválena ve výši dvou milionů korun a zůstala nezměněná.

Vytvořeno 1.10.2010 12:56:33 | přečteno 2094x | Petr Vitvar
load