Rozdělení finančních rezerv

Tisková zpráva 23. 10. 2009

Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města schválili včera zastupitelé vybraným subjektům z oblasti kultury, sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, dle návrhů jednotlivých komisí RM, a související rozpočtové změny.

Pro subjekty z oblasti kultury byla pro rok 2009 schválena částka 1.480.000 Kč, z níž komise kulturní rozdělila 1.280.000 korun a ponechala si rezervu 200 000. Z ní pak příspěvek 13.000 korun získal Countryon, o. s., na spolupráci s taneční skupinou z Dánska. Na obnovu krojů dostal 47.000 korun Folklorní soubor písní a tanců NISANKA, 20.000 korun úspěšný komorní sbor „Choricus, gaude!“, respektive Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZUŠ Jablonec n. N. Sto tisíc pak komise rozhodla přidělit Náboženské obci Církve československé husitské na II. etapu generální opravy (záchrany) třímanuálových varhan fa. Georg Schuster (Zittau) v kostele Dr. Farského. A posledních 20.000 korun z rezervy přidělila komise kulturní Ludmile Rellichové - Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna.

Pro oblast sociální péče a zdravotnictví byla pro rok 2009 schváleno 880.000 Kč, rozdělením se zabývala komise humanitní péče, jež vyčerpala 712.500 korun, ponechala si rezervu ve výši 167.500 Kč a tu rozdělila takto: Diakonie ČCE - středisko Jablonec nad Nisou zajišťuje služby sociální péče - terénní pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené osoby a získala 20.000 korun. Dvanáctitisícový příspěvek určila komise Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. - okr. org. Jablonec nad Nisou na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek pro veřejnost. Na provozní náklady spojené s poskytováním služby Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání v Jablonci nad Nisou a mzdové náklady pracovního konzultanta získal 20.000 korun RYTMUS Liberec, o. p. s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - klub Jablonec n. N. dostala pro půjčovnu dětských invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek pro veřejnost příspěvek ve výši 15.000 Kč. „D“ občanské sdružení Liberec zabezpečuje provoz Občanské poradny s odborným sociálním poradenstvím, na nějž komise humanitní péče poskytla 20.000 Kč. Patnáct tisíc určila jabloneckému Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s., a to konkrétně půjčovně kompenzačních a RHB pomůcek, a deset tisíc Společnosti pro ranou péči, o. s. - středisku rané péče Liberec, poskytující služby rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením zdravého vývoje v Programu „Provázení“: Pětitisícový příspěvek získalo občanské sdružení COMPITUM a jednorázový příspěvek 50.000 korun z městského rozpočtu určila komise Ivaně Vošterové na péči o těžce nedonošená dvojčata.

V oblasti výchovy a vzdělávání bylo pro rok 2009 schváleno 300.000 Kč, komise pro výchovu a vzdělávání rozdělila 247.000 Kč, přičemž v rezervě si ponechala 53.000 Kč. Z té pak poskytla 8 tisíc organizaci JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR - okres Jablonec nad Nisou, 12.000 Pionýrské skupině Jablonec nad Nisou na rekonstrukci táborové základny v Tužíně-Podháj, 5.000 Unii rodičů ČR - Sdružení rodičů a přátel DDM VIKÝŘ na podporu činnosti modelářského kroužku a 8.000 korun na hudební oddělení. Rodinnému centru Magnet pak komise určila 20.000 Kč.

Vytvořeno 23.10.2009 12:43:32 | přečteno 2235x | Petr Vitvar
load