Rozdělené rezervy

Tisková zpráva 08. 06. 2007

Na základě doporučených návrhů vzešlých z jednání komise kulturní, humanitní a pro výchovu a vzdělávání byly včera schváleny finanční příspěvky z rozpočtu města.

V oblasti kultury, kde pro tento rok byla schválena částka 1 400 tisíc korun, si komise ponechala rezervu 82 tisíc Kč, ze které navrhla přidělit patnáct tisíc společnosti SUNDISK, s.r.o. na paspartování fotografií Jana Šibíka „Kenya“.

Komise humanitní si z letošní částky 800 tisíc korun ponechala v rezervě 37.000 Kč, z nichž navrhla přidělit dvacet tisíc Jabloneckému klubu onkologických pacientů (JAKOP) na pravidelné rekondiční pobyty se zdravotním programem.

Nejvíce příspěvků navrhla komise pro výchovu a vzdělávání, jež z rezervy 144 tisíc korun (z celkových 400 tisíc Kč) doporučila poskytnout třicet tisíc pro občanské sdružení Prostory na zajištění péče a kvalifikované pomoci sociálně potřebným skupinám i jednotlivcům (rómská komunita, děti z DD, apod.), deset tisíc pro Středisko volného času - DDM Vikýř na prázdninové programy, činnosti a pobyty pro jedince ze sociálně slabých rodin a patnáct tisíc korun Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec na projekt Ukliďme Jizerky.

Vytvořeno 8.6.2007 9:07:02 | přečteno 2010x | Petr Vitvar