Rodič si sám vybere, komu dítě o prázdninách svěří

Tisková zpráva 07. 05. 2009

Jablonečtí radní jednali o způsobu zabezpečení předškolních děti o hlavních prázdninách, kdy bude přerušen provoz mateřských škol. Vzali na vědomí smluvní zajištění s externími subjekty, schválili příspěvek města ve výši 100 Kč na dítě a pobytový den a uložili místostarostovi Petru Vobořilovi vypsat výzvu na registraci subjektů a připravit návrh rozpočtových změn.

Město se již několik let snaží zajistit prázdninový provoz mateřských škol tak, aby v dostatečné míře vyhovoval rodičům i veškeré školské a pracovně právní legislativě a v neposlední řadě byl přiměřeně ekonomický. Proto během přerušení provozu mateřských škol poskytne město každému dítěti předškolního věku (zákonnému zástupci), které v této době využije služby některého z registrovaných poskytovatelů, příspěvek ve výši 100 korun na dítě a pobytový den. Podmínkou je, že dítě musí docházet do zařízení nejméně na 4 hodiny denně v pracovní dny a ve školním roce 2008/2009 už navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ. Rodiče doloží vyplněné potvrzení o docházce a bezdlužnosti vydané kmenovou školkou.

Poskytovatelé musí podat přihlášku do 31. května, doložit živnostenské oprávnění nebo jiné právní formy subjektu s dokumentem, z kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby společně s platným výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Přiloží také aktuální ceník služeb. S těmi, kteří splní podmínky registrace pro péči o předškolní děti, město uzavře smlouvu. Takto registrovaní poskytovatelé pak poníží požadovanou úplatu od rodičů o finanční příspěvek města.

„Výhodou takto nastaveného systému je, že si rodič sám vybere poskytovatele, kterému chce dítě o prázdninách svěřit. Je jen na rodičích, zda se rozhodnou pro využití služeb registrovaných poskytovatelů, s nimiž město uzavřelo smlouvu nebo budou situaci řešit jiným způsobem,“ říká manažerka pro koordinaci rodinné politiky Markéta Puzrlová.

Město odhaduje, že prostředky vynaložené na spolupráci s externími subjekty zabezpečujícími děti předškolního věku v době hlavních prázdnin, a to při počtu sto dětí denně, se budou rovnat celkové částce 360 000 korun. Tyto finance bude čerpat z rozpočtové rezervy.

  • Na 100 dětí je příspěvek města - 1 den 10.000 Kč
  • Na 100 dětí je příspěvek města - 1 týden 50.000 Kč
  • Na 100 dětí je příspěvek města - 6 týdnů 300.000 Kč
Vytvořeno 7.5.2009 13:52:50 | přečteno 2391x | Petr Vitvar
load