Rekonstrukce ve dvou etapách

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Vypsat výběrové řízení na rekonstrukci jablonecké ulice Podzimní a uplatnit financování realizace projektu v návrhu rozpočtu pro rok 2009 uložili včera svým rozhodnutím městští zastupitelé místostarostovi Otakaru Kyptovi.

Rekonstrukci zmíněné ulice má odbor rozvoje zařazenou jako investiční akci již do letošního rozpočtu. Dle vypracované projektové dokumentace je rekonstrukce navržena od křižovatky s ulicí Pod Skalkou až po křižovatku s ulicí Paseckou s těmito rozpočtovanými náklady:

Komunikace a chodníky

8 199 505,- Kč s DPH

Rekonstrukce vodovodních přípojek

91 981,- Kč s DPH

Odvodnění komunikace

747 412,- Kč s DPH

Celkem

9 038 898,- Kč s DPH

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2008 má však odbor rozvoje vyčleněny pouze čtyři miliony (stavební část, rezerva na případné vícepráce, autorský dohled a technický dozor investora). Tato částka by pokryla pouze rekonstrukce po ulici Sv.Čecha. Z tohoto důvodu navrhl odbor rozvoje vypsat výběrové řízení pro zhotovitele stavby (v květnu 2008) na rekonstrukci ulice Podzimní ve dvou etapách s plněním rozděleným na dva roky s tím, že v roce 2008 bude realizována pouze 1.etapa a 2. až v roce 2009.

Vytvořeno 25.4.2008 12:52:51 | přečteno 2147x | Petr Vitvar
load