Referendum v Kokoníně je stanovené na 19. února

16.12.2011 - Včera projednávali zastupitelé termín a podobu referenda v místní části Kokonín. Po bouřlivé debatě a dvou protinávrzích stanovili zastupitelé datum konání referenda na 19. února od 9 do 17 hodin.

Na listopadovém zasedání zastupitelstva přijal starosta Petr Beitl z rukou zmocněnce přípravného výboru pro konání referenda Josefa Šikoly návrh na konání referenda o odtržení místní části Kokonín od Jablonce. Návrh nejprve musel projít kontrolou, zda je bezvadný. Podle něj mělo referendum řešit dvě otázky:

  1. Souhlasíte s výstavbou čističky odpadních vod v intravilánu místní části Jablonce nad Nisou - Kokonín, na pozemcích p.č. 106 a p.č. 309/3 v k.ú. Kokonín?
  2. Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?

Referendum v navrhované podobě by tak zjišťovalo, zda si obyvatelé Kokonína přeji oddělení od Jablonce, ale zároveň by i zkoumalo postoj obyvatel k výstavbě čističky odpadních vod v Kokoníně. Město se zabývalo každým návrhem samostatně.

„Podle názoru úřadu není možné konat jedno místní referendum s výše uvedenými dvěma otázkami na území části města. A to proto, že zákon o místním referendu předpokládá jeho konání na území části obce pouze v případě, když řeší její oddělení. Referendum na téma postoje občanů ke stavbě čistírny ovšem za takové není možné považovat, protože se jedná o referendum o určité záležitosti. V takovém referendu však musí mít možnost vyjádřit se všichni občané stávající obce, tedy všichni Jablonečané,“ vysvětluje tajemník Městského úřadu v Jablonci Marek Řeháček. A dodává, že vyjádřit se musí všichni, ačkoliv těch, kteří žijí v bezprostřední blízkosti plánované čističky, se její existence dotkne víc než těch z jiné části Kokonína či dokonce města. „Nicméně má-li být zjištěn postoj občanů obce k určité záležitosti v místním referendu, který bude následně formovat i postoje volených orgánů místní samosprávy, musí být podle zákona o místním referendu konáno na území celé obce.“

K tomuto posouzení se rozpoutala na jednání bouřlivá diskuze, kdy představitelé ČSSD rozhodně s rozdělením otázek nesouhlasili. Proto Lukáš Pleticha podal protinávrh usnesení, aby bylo hlasováno o referendu v podobě navržené přípravným výborem. Jindřich Berounský zase dodal protinávrh usnesení, v němž požadoval, aby zastupitelstvo zcela odmítlo výstavbu čistírny odpadních vod v Kokoníně a uložilo místostarostovi Vobořilovi vyhledat jinou lokalitu pro výstavbu čistírny odpadních vod nebo najít jiné řešení. Ani jeden z protinávrhů neprošel hlasováním.

Místní referendum se musí konat do 90 dnů po dni vyhlášení. Tím je pátek 16. prosince, proto nejbližší možný termín je středa 11. ledna 2012, nejzazší termín dle zákona je čtvrtek 15. března 2012. Zastupitelé včera stanovili dnem konání referenda neděli 19. února 2012 v době mezi 9 až 17 hodinou. „To bude zhruba dva měsíce po vyhlášení a tudíž bude dostatečný čas na technické zabezpečení konání referenda,“ říká tajemník.

Pro konání místního referenda budou působit v místní části Kokonín dvě okrskové a jedna místní komise, z nichž každá musí mít minimálně čtyři členy. Těm náleží odměna ve výši 500 korun, předsedové mají nárok na šest set korun.

„Náklady na konání místního referenda odhaduji zhruba na 80.000 korun. Zahrnují odměny a stravné členům a předsedům komisí, zdravotní pojištění z těchto odměn, pronájem a úklid hlasovacích místností, tisk hlasovacích lístků, úřední obálky, pohonné hmoty pro rozvoz a svoz uren, zástěn a výsledků a dalšího materiálu do hlasovacích místností, telefonní náklady a v neposlední řadě i výdaje na odměny pro zaměstnance podílející se na technickém zabezpečení konání místního referenda,“ vypočítává Řeháček.

Další informace

Vytvořeno 16.12.2011 9:23:08 | přečteno 4918x | Petr Vitvar
load