Radnice investovala 4 miliony do oprav učeben

10.01.2011 - Ředitel Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou Vít Rakušan slavnostně otevřel zrekonstruované prostory v budově na Horním náměstí.

Zahájení výuky ve třídách, jejichž rekonstrukce přišla město na čtyři miliony korun, se zúčastnil také starosta Petr Beitl a místostarosta Petr Tulpa.

Vybudování nových učeben a kabinetů pro práci Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou si vynutil špatný technický stav odloučeného pracoviště ZUŠ v Mlýnské ulici. Přestavbou prostor, které uvolnila střední průmyslová škola, když se přestěhovala do společné budovy v Rýnovicích, získala ZUŠ celkem třináct specializovaných učeben, deset kabinetů, zkušebnu pro pěvecký sbor a taneční sál.

Rekonstrukce přesahující čtyři miliony korun obsahovala hlavně novou elektroinstalaci, opravy omítek, výmalbu, srovnání a položení nových podlah včetně speciálního povrchu artefol v tanečním sále, opravy sociálního zařízení. Finančně zřejmě nejnáročnější položkou byla akustická opatření nutná pro zajištění kvalitní výuky hudebních nástrojů.

Otevření nových prostor ZUŠ v budově na Horním náměstí

10.01.2011

Pěvecký sbor ZUŠ Iuventus, gaude!, foto: J. Fričová

 

Hudební třída, foto: J. Fričová

 

Ředitel ZUŠ Vít Rakušan, foto: J. Fričová

 

Taneční sál, foto: J. Fričová

 

Vít Rakušan s vedením města, foto: J. Fričová

 
 
Vytvořeno 10.1.2011 17:38:12 | přečteno 3407x | Petr Vitvar
load