Radní schválili plán zimní údržby 2009 - 2010

Tisková zpráva 09. 10. 2009

Aktualizovaný plán zimní údržby, který podrobně stanovuje způsob a rozsah zásahů na jednotlivých místních komunikacích v majetku města, včera schválili jablonečtí radní. V rozpočtu je na něj vyčleněna částka 20 milonů korun. Prováděním zimní údržby na místních komunikacích jsou pověřeny TSJ, s.r.o. Na síti silnic I., II. a III. třídy zajišťují údržbu i jiné subjekty dle vlastních plánů zimní údržby.

V rámci aktualizace plánu zimní údržby byly proti loňskému, který se velmi osvědčil, pro nadcházející sezónu 2009 - 2010 provedeny pouze změny, které vyplynuly jednak z loňské zimy, jednak na základě žádostí občanů či firem.

„Jak je vidět v tabulkách, i pro tuto sezónu pokračuje nastavený pozitivní trend, kdy se navyšuje kilometráž údržby chodníků oproti loňskému roku v obou pořadích, a to o pět kilometrů,“ říká Jan Vojíř, vedoucí Dopravního a silničního úřadu. Podle jeho slov bylo v novém plánu vyhověno téměř všem žádostem, které byly na DSÚ, popřípadě na TSJ, s.r.o., doručeny. „Jedná se zejména o zařazení dalších chodníků do zimní údržby, konkrétně např. další část Palackého, Pasířské, Budovatelů, Belgické, Ladovy, Mánesovy, Skřivánčí a dalších,“ dodává Vojíř.

Údaje v kilometrech:

VOZOVKY

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

I. pořadí

24,6

24,6

25,0

25,9

26,1

27,6

27,7

II. pořadí

20,2

20,4

20,0

24,9

26,8

26,8

26,8

III. pořadí

100,5

101,5

115,3

112,0

110,6

109,4

109,6

neudržované

4,1

4,1

29,7

27,6

25,7

25,5

25,4

Celkem

149,4

150,6

190,0

190,4

189,2

189,3

189,5

CHODNÍKY

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

Do 4 hodin

16,6

16,6

17,7

17,9

18,0

18,0

18,8

Do 12 hodin

10,6

13,8

15,2

20,3

20,7

23,9

28,1

Celkem

27,2

30,4

32,9

38,2

38,7

41,9

46,9

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010.

Chodníkový zákon (Kuberova novela zák. 13/1997 Sb.)
Touto novelou nebyla uvalena na obce povinnost zimní údržby všech chodníků, které obec vlastní, jak je již delší dobu někdy chybně uváděno. Novela pouze zrušením odst. 4 § 27 původního znění zákona odstranila výjimku, kdy „za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídal vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, pokud neprokázal, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.“ Dle aktuálního znění odpovídá za takové škody vlastník, jako ve všech ostatních případech.

Během zimní údržby 2008 - 2009 bylo vysypáno celkem 800 tun inertních materiálů (písku, kamenné drtě). V únoru vzhledem k velkému přívalu sněhu povolilo vedení města zvýšené čerpání financí ze stanoveného limitu určeného na zimní údržbu - 20 milionů korun na celé období. Běžná zimní údržba přijde město denně na 350 tisíc korun, v těchto výjimečných dnech byl limit zvýšen na 500 tisíc korun za den. Po závěrečném vyčíslení se zimní údržba za celý měsíc únor vyhoupla na částku 10 300 000 korun včetně DPH.

Další informace ke stažení

Vytvořeno 9.10.2009 13:41:08 | přečteno 2724x | Petr Vitvar
load