Radary k měření rychlosti přináší výsledky

Tisková zpráva 27. 02. 2009

Zprávu o hodnocení činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2008 předložil na jednání zastupitelstva včera její ředitel Jiří Rulc. Zpráva byla po drobných dotazech vzata na vědomí.

Bylo v ní řečeno, že úkoly, které ředitel MP zadal v minulém roce, jsou průběžně plněny. Trvalými úkoly pro denní i noční službu zůstávají například hlídky v Tyršových sadech, v Zeleném údolí a v ulici Za Plynárnou, ale i celoroční kontroly dopravní obslužnosti v areálu nemocnice či stánku PNS na konečné zastávce tramvají. Průběžně se kontrolují lokality Žižkův vrch, Kaufland, Unitherm v ulici Arbesově, hřbitovy, dětská sportovních hřiště, skatepark. Pouze na letní období se pak soustřeďují kontroly záchranářského vybavení na přehradě Mšeno.

Dohled a kontrola dopravní situace na vytipovaných přechodech pro chodce vždy v pracovní dny od 7.15 do 8 hodin jsou zaměřeny hlavně na ochranu dětí a školní mládeže. Každou sobotu pak strážníci kontrolují dopravní značení v katastru města a nedostatky zasílají na Dopravní a silniční úřad MěÚ (vyjma případů, které nesnesou odkladu a řeší se ihned).

Od začátku února byl spuštěn zkušební a monitorovací provoz projektu „Okrskář“. „Po provedených analýzách v roce 2008 byla obměněna sestava strážníků, kteří se na projektu podílejí. Změnili jsme strukturu úkolů a rozdělení rajonů. Nyní jsou prověřovány další varianty, včetně možnosti získání informací pro orgány krizového řízení,“ řekl ředitel MP Jiří Rulc a dodal, že od dubna 2009 budou úkoly plněny v celém rozsahu v úzké spolupráci s Policií ČR. V souvislosti s tímto projektem měl být také zpracován měsíční plán činnosti smíšených hlídek. „To se v praxi neosvědčilo. Společně s Policií České republiky dle nápadu trestné činnosti a požadavků státní policie řešíme vždy aktuální stav na pravidelných setkáních každé úterý s tím, že zde dohodne konkrétní akce s požadovaným počtem lidí a určeným časem zahájení,“ vysvětlil lépe vyhovující systém Rulc.

Do práce městské policie patří i preventivní opatření, kam spadají například i radary měřící rychlost. „Nejprve jsme jeden radar nechali kolovat po celém městě, pak byl u přehrady. Nový, již vylepšený radar, který jsme nedávno zakoupili, je opět u školy v Kokoníně a sbírá data, z kterých je jasné, že se rychlost v tomto úseku snižuje. Starší radar máme zatím na služebně, ale během dvou týdnů jej osadíme,“ konstatoval ředitel MP s tím, že na březnovém zasedání zastupitelstva už oznámí, kde se bude radar nacházet. Dále do oblasti prevence kriminality patří i besedy ve školách. Především se jednalo o přednášky pro základní a speciální školy na téma „Městská policie a její úkoly“ a mateřské školy na téma bezpečného chování dětí pod názvem „Panda Fanda“ a „Příhody želvíka Toníka“.

Na základních školách tak proběhlo celkem pět besed pro 121 žáka. V mateřských školkách byli strážníci celkem na deseti besedách a oslovili tak 772 děti. V prosinci roku 2008 proběhla řada besed i na středních školách. Jejich tématem byla „Kompetence městské policie“. Zde proběhly celkem 22 besedy pro 577 studentů.

2008

Počet besed

Počet žáků

Základní školy

5

121

Mateřské školy

10

772

Střední školy

22

577

Celkem

37

1.470

V rámci dopravní výchovy pro žáky základních škol zabezpečovala městská policie výuku na Dětském dopravním hřišti v jablonecké ulici Podskalí. Zde v průběhu školního roku probíhá systematická výuka žáků 4. ročníků základních škol dle tematického plánu Ministerstva dopravy ČR zaměřená na dopravní výchovu.

Rok 2008

Počet dětí

Účast na koušce

Dotace v roce 2008

za II. pololetí roku 2007

1.292 (2007, 3.- 8 tř.)

578 (2007, jen 4.tř.)

39.225,- Kč od UAMK ČR

za I. pololetí roku 2008

868 (3.- 4.tř.)

436 (2008)

20.625,-Kč od UAMK ČR

Za celý rok 2008

601 (4. třída)

601 (2008)

30.050,-Kč od KÚ odbor dopravy

Vytvořeno 27.2.2009 12:59:21 | přečteno 2504x | Petr Vitvar
load