Rada města schválila rekonstrukci dopravního uzlu

Tisková zpráva 26. 01. 2007

Rada města na svém zasedání uložila místostarostovi Otakaru Kyptovi pro rok 2007 zajistit dokončení stavby rekonstrukce dopravního uzlu - Ovocný trh, podle smlouvy o dílo s firmou BAK a.s. Trutnov. Rada města na základě usnesení Dopravní komise rovněž uložila Ing. Otakaru Kyptovi zajistit aktualizaci Generelu dopravy zpracovaného v roce 1993.

Komise se na svém jednání zabývala problematikou dopravy v oblasti Vrchlického sadů - Palackého ulice a ulicí U Přehrady. Byla dokončena další etapa Severní tangenty, která končí v ulici Dr. Randy a zatím není zřejmé, povede-li směrem na Tanvald tunelem nebo okružní křižovatkou v Palackého ulici, případně bude-li zvoleno jiné řešení.

Vytvořeno 26.1.2007 12:38:05 | přečteno 2029x | Petr Vitvar
load