Půlmiliónové opravy

Tisková zpráva 09. 11. 2007

Sto dvacet osm přístřešků pro kontejnery na komunální a separovaný odpad je v evidenci oddělení životního prostředí. Jsou stavěny z různých materiálů a většina z nich vznikla před více jak dvaceti lety. Jejich současný stav odpovídá tomuto datu.

Proto oddělení životního prostředí připravilo harmonogram oprav. Přístřešky jsou spravovány z rozpočtu města, v některých případech se na opravách podílejí stavební bytová družstva, SKS s.r.o. nebo Eko-Komu, a.s, záleží na objednateli nádob. V loňském roce se podařilo opravit šestnáct stanovišť. Další várka oprav je naplánována na rok příští, kdy bude jedno stanoviště navíc rozšířeno, jedno společně se čtyřmi na separovaný odpad zřízeno zcela nově. Náklady pro rok 2008 jen na přístřešky jsou vyčísleny na téměř 500 tisíc korun.

O vlastnictví jednotlivých přístřešků na kontejnery se dá mluvit pouze v návaznosti na pozemky, proto pokud některý z nich nestojí na městském pozemku, pak oddělení životního prostředí vystupuje dosud v roli zástupce vlastníka. Jelikož však byly pozemky nyní aktualizovány, započne oddělení se skutečnými vlastníky jednat, aby majetkové vztahy mohly být vypořádány.

Vytvořeno 9.11.2007 12:09:33 | přečteno 1897x | Petr Vitvar
load