Půl milionu pro nemocnici

Tisková zpráva 23. 03. 2007

Ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. MUDr. Vít Němeček předložil radě města návrh na omezení rozsahu ordinačních hodin akutní ambulantní péče (AAP) v nemocnici zhruba o dvě hodiny denně už 15. března. K tomuto návrhu ho vedl fakt, že zkrácením a převedením pohotovostní péče na specializovaná lékařská pracoviště by ušetřil půl milionu korun, neboť poskytování AAP přijde nemocnici na 3,5 - 4 mil. korun ročně. Původní pětimilionový příspěvek Libereckého kraje se od roku 2002 do toho letošního razantně snížil na 750 tisíc korun a výhled na rok příští se rovná nule. A tento stav si podle ředitele jablonecké nemocnice vyžaduje stejně razantní řešení.

Tehdy radní rozhodnutí odložili s tím, že chtějí znát více podrobností a názory primářů jednotlivých oddělení, kterých by se zkrácení ordinačních hodin AAP bezprostředně dotklo. S ředitelem nemocnice MUDr.Němečkem, primáři MUDr. Jörgem (interna), MUDr. Vraným (chirurgie), MUDr. Šochmanem (pediatrie) a představitelem Lékařského odborového klubu českých lékařů MUDr. Rotou se sešli na mimořádném zasedání městské rady ve středu 21. března odpoledne v prostorách nemocnice. Všichni primáři společně argumentovali hlavně tím, že lékaři i sestry v nemocnici jsou už nyní velmi vytížení. „V současné době odslouží lékař v nemocnici průměrně 180 hodin za měsíc a práce na AAP tvoří další stovku hodin,“ připomněl MUDr. Rota a dodal, že praktičtí lékaři odpracují zhruba o polovinu hodin méně. Proto se primáři shodují na tom, že budoucnost pohotovostní služby by měla být věcí praktických lékařů. Navíc MUDr. Jörg vyjádřil se obává, že zkrácením ordinačních hodin pohotovosti, se tato služba rozpadne jako celek.

Ředitel Němeček konstatoval, že pokud rada jeho návrh neschválí, bude se muset s půlmilionovým deficitem nemocniční rozpočet nějak srovnat, ale stejná částka se pak bude muset ušetřit na jiné položce. „Je obtížné teď posuzovat, co se pak dotkne kvality péče o pacienty víc, zda to, že budou muset někdy počkat o chvíli déle na ošetření nebo že v budoucnu bude chybět nějaký přístroj nebo úkon, jemuž by mohlo být určeno právě oněch ušetřených půl milionu korun,“ vyjádřil své důvody k návrhu ředitel nemocnice.

Jablonečtí radní si vyslechli názory obou stran a rozhodli, že zkrácení ordinačních hodin neschválí. Uznali však důvody MUDr. Němečka a pomocí rozpočtové změny nemocnici přidají chybějící peníze z městského rozpočtu.

Jana Fričová

Vytvořeno 23.3.2007 8:58:05 | přečteno 2485x | Petr Vitvar
load