Půjčky od města na zlepšení bydlení jsou oblíbené

Tisková zpráva 26. 02. 2010

V loňském roce hospodařil Fond na zlepšení úrovně bydlení v Jablonci částkou 107 015 tisíc korun a ke konci roku měl na svém účtu 59 246 tisíc korun.

Loni v únoru schválili jablonečtí zastupitelé dvanáct půjček v celkovém objemu 10 069 500 Kč. Uzavřeno jich však bylo nakonec jedenáct ve výši 9 427 000 korun, jeden žadatel odstoupil. Pět z těchto půjček bylo určeno na obnovu střešního pláště s použitím tradičních materiálů, tři na výměnu oken a dveří, dvě na obnovu fasády při zachování tradičních prvků a kvality, dvě na rekonstrukci plynového topení, jedna na rekonstrukci WC a koupelny a jedna na zřízení plynového topení. Někteří žadatelé žádali o více titulů.

Pro rok 2010 rozpočet fondu počítá s částkou 81 840 tisíc korun, z níž předpokládá vynaložit opět deset milionů na půjčky vlastníkům bytů, 50 milionů je určeno na opravu, údržbu a rekonstrukci bytového fondu města.

Oddělení řízení organizací a rozpočtu přijalo do konce ledna tohoto roku jedenáct žádostí o půjčky v celkové výši 4 366 800 korun, které výbor fondu doporučil zastupitelům ke schválení. Z těchto jedenácti dvě žádaly o půjčku na obnovu střechy starší deseti let, jedna na zřízení čistírny odpadních vod, dvě na zateplení obvodového pláště, dvě na výměnu oken a dveří, v jednom případě bude žadatel rekonstruovat koupelnu a WC, ve třech obnovovat fasádu a tři žadatelé využijí půjčku na obnovu střechy s použitím tradičních materiálů.

Vytvořeno 26.2.2010 13:18:41 - aktualizováno 26.2.2010 14:32:00 | přečteno 2460x | Petr Vitvar
load