Prvního září byla znovu otevřena ZŠ Pasířská

Tisková zpráva 02. 09. 2009

Zrekonstruovaná ZŠ Pasířská, obrázek se otevře v novém okněZákladní škola na Žižkově Vrchu byla slavnostně otevřena 2. září 1963. V úterý 1. září 2009 byla pomyslně otevřena znovu, protože rozsáhlý projekt její rekonstrukce je u konce.

Jedním z nejúspěšnějších projektů města Jablonec nad Nisou roku 2008 bylo získání dotací z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši přibližně 23 milionů korun na akci „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“. Cílem projektu bylo zlepšit tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí budov školy a tím snížit spotřeby energií.

Projekt na zateplení základní školy na Žižkově Vrchu, jehož garantem byl starosta Petr Tulpa, vyřešil dodatečné zateplení obvodových plášťů pavilonů, zateplení střešních konstrukcí, výměnu oken a izolaci proti zemní vlhkosti. Celkové náklady se rovnají částce přibližně 58 milionu korun, z toho celkové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci činily 26 milionů korun.

Stavba začala loni v červnu, běžela o prázdninách, které se tak k radosti místních školáků prodloužily až do 15. září, a školní rok skončil opět dříve, už 15. června. Dne 30. června bylo zahájeno předání stavebně dokončeného díla, které bylo ukončeno převzetím díla bez vad a nedodělků ve smluvně stanoveném termínu 21. srpna.

Logo OPZP ERDF, obrázek se otevře v novém okně

Projekt, realizovaný v letech 2008 - 2009, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vytvořeno 2.9.2009 10:29:09 | přečteno 3591x | Petr Vitvar
load