První hromadná připomínka v Jablonci

Tisková zpráva 18. 12. 2009

Nejočekávanějším bodem včerejšího zasedání městského zastupitelstva byla 1. hromadná připomínka v historii jednání. Dle očekávání měla být i nejbouřlivější. Jejím předmětem bylo zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Diskutovaná vyhláška o místním koeficientu 2 zvyšující daň z nemovitostí se potkala s tzv. Janotovým balíčkem, který stejnou daň zvyšuje taktéž dvakrát. Ačkoliv k možnosti zvýšit místní koeficient na hodnotu 2 využila většina měst Libereckého kraje už pro rok 2009, Jablonec věřil, že se k tomuto opatření nebude muset uchýlit. V letošním roce se však dopadu hospodářské krize zvětšilo, a tak město sáhlo i po této možnosti. Jelikož více jak tisícovka Jablonečanů proti této vyhlášce podala hromadnou připomínku, rozhodli se zastupitelé své listopadové rozhodnutí přehodnotit a včera vydali Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Řekli k hromadné připomínce...

Petr Tulpa, starosta, Domov nad Nisou: Tato hromadná připomínka má dvě části - první má charakter návrhový - zrušení vyhlášky o nové dani z nemovitostí, druhá vytýkací - občané požadují snížení výdajů pro příští rok. Úsporná opatření se začala rozvíjet až po prvním pololetí, kdy jsme měli k dispozici údaje o vývoji. Všechny ostatní námitky o předvídaní jsou jen konstrukce. Státní restrikce nám způsobila propad rozpočtu. Pro rok 2010 chystáme rozpočet výrazně zkrácený ve výdajích. Méně prostředků je určeno všem odborům úřadu, organizace dostanou o 10% méně. Nebude možné dodržet všechny koncepce, jelikož bude město výrazně šetřit. Investiční akce z vlastních zdrojů budou výrazně utlumeny, plněny budou jen ty, které jsou spolufinancovány z EU. Sníženy nebudou příspěvky do sociálních služeb ani dotace MHD. Půjčky, finanční dary, úvěry z let minulých zatěžují rozpočet, město musí splácet. Daň z nemovitostí bude jen na úrovni státem daných předpisů. Ač to bylo nepopulární opatření, stejně si myslím, že to byl krok správným směrem. Cesta k pokrytí rozpočtu bude zvýšením dluhu města do dalších let, protože bude nutné zvýšit čerpání úspor. Město bude muset sáhnout do všech rezerv, které má, a to znamená zcela jednoznačné omezení.

Soňa Paukrtová, senátorka a zastupitelka, Domov nad Nisou: Hromadnou připomínku jsem navrhla naší skupině, protože jsem ji považovala za dobrý nástroj demokracie. Byla jsem vedena příkladem z roku 2004 - referendum pro hospic nebylo tehdy pro zastupitelstvo závazné, protože 4800 voličů tvořilo jen 12% z potřebného počtu, což bylo málo. Když ministr Janota předkládal balíček, jasně říkal, že daň z nemovitostí je tak nízká, že ji ze zákona zvýšil dvakrát. Současně byla městům dána možnost ještě ji zvýšit místním koeficientem. Ačkoliv jsem hlasovala původně pro zvýšení a také jsem přesvědčená o správnosti tohoto rozhodnutí, přikláním se nyní k tomu, vyhovět žádosti občanů.

František Pešek, zastupitel, KSČM: Daň z nemovitostí je jednou z mála daní, která už neprochází žádným přerozdělováním, ale plyne opravdu městu. Ne tak ostatní daně. Z nich dostáváme jen zlomky toho, co se od občanů vybere. Daň z nemovitostí je o tom, že v rámci města, kde mám koupený byt či dům, očekávám určitou službu - například úklid sněhu, dostupné služby apod.

Jiří Čeřovský, zastupitel, ODS: Klub ODS byl od začátku proti zvýšení daní. Klub je konzistentní, nedělá žádné myšlenkové veletoče a proto podpoří hromadnou připomínku.

Petr Vobořil, místostarosta, Domov nad Nisou: Myslím si, že bychom měli být solidární. Týká se to hlavně objektů školských zařízení, které navštěvují naše děti, což je téměř 9000 obyvatel Jablonce. V závěru minulého volebního období náš předchůdce spravující rozpočet předložil zprávu o stavu školských objektů. Ta byla o tom, že se vedení města nedaří nakládat s nimi tak, jak by si město přálo a míra zanedbání těchto zařízení byla vyčíslena na 541 milionů korun v roce 2005, a tak bylo určeno 55 milionů na jejich opravy ročně. Objekty se postupně rekonstruují a my každý rok tuto částku překračujeme o 300%. Proto jsem hlasoval pro daň, chtěl jsem, aby tento režim probíhal dál. Nyní budu hlasovat pro vyhovění, ale musíme hledat další peníze, abychom tyto zděděné problémy napravili.

Pavel Šourek, zastupitel, SNK Evropští demokraté: Posledně jsem hlasoval pro zvednutí daně. Nesu si za to svou odpovědnost. Každý člověk má právo na chybu a je podstatné, jestli si ji dokáže uvědomit a hledá cestu k nápravě. Nebudu si sypat popel na hlavu, protože rozhodnutí bylo správné, ale nemluvili jsme o tom, že více jak 10% Jablonečanů je nezaměstnaných, je tu řada důchodců, kteří už mají dnes velmi napjaté rozpočty. Je tu řada mladých manželství, kterým jejich hypoteční úvěry také škrtí domácí rozpočty. Nic jsme nezvedli 4x, dvakrát daň zvedl zákon prostřednictvím Janotova balíčku, dvakrát město.

Otakar Kypta, místostarosta, ČSSD: Také jsem hlasoval pro zvýšení daně. Ještě nikdo tu nemluvil o dalším kontextu. Například nikdo neřekl, že už tři roky držíme ceny za svoz odpadu. Pokud bychom je přestali dotovat, pak by možná ty platby byly vyšší než je ona daň zvýšená o místní koeficient. Proto jsem místo zvýšení cen za svoz odpadu volil místní koeficient daně z nemovitostí.

Alexandra Jörgová, zastupitelka, Domov nad Nisou: Je to daň, kterou vybíráme pro město a bude patřit jen městu. Jsem občan, majitel nemovitostí i podnikatel. Myslím, že ten dopad se nepříznivě týká skutečně těch sociálně slabších, ale přesto si myslím, že ti, co by daň zaplatili, by byli lidé bohatší, proto se mi milionářská daň líbila, protože právě ti bohatší by měli sáhnout do svých kapes, aby pomohli napravit i předešlé omyly.

Vytvořeno 18.12.2009 11:34:42 | přečteno 3220x | Petr Vitvar
load