Provizorium je běžné každý rok

Tisková zpráva 18. 12. 2009

Zastupitelé včera schválili čtvrté rozpočtové změny a upravený rozpočet v celkovém objemu 1.459.505 tisíc korun. Poté v dalším bodě schválili i rozpočtové provizorium pro rok 2010. Obou rozhodnutí se zdrželi zástupci opozice.

V lednu byla schválena rezerva města ve výši 20 milionů korun. Po včerejších změnách se rezerva rovná částce 12.504 tisíc korun. „Dvanáctimilionová rezerva, kterou budeme převádět do příštího roku, to je rekordní výše a j to důkaz opatrného hospodaření města v roce 2009,“ říká místostarosta Lukáš Pleticha.

Rezerva na spolufinancování je stále ve výši 2.287 tisíc korun. A rezerva JTR, jež byla na počátku roku schválena ve výši 25 milionu korun je na konci roku rovna 15 milionům.

Rozpočtové provizorium je každoročním opatřením, neboť nový rozpočet města je schvalován vždy až po 1. lednu. Rozpočtové příjmy a výdaje z doby rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Pravidla hospodaření města před schválením rozpočtu na rok 2010

  1. Do doby schválení rozpočtu na rok 2010 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých odborů ve výši stanovené v tabulce č. 1, investiční výdaje se budou čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 návrhu rozpočtu na rok 2010 dle I. čtení.
  2. Do doby schválení rozpočtu na rok 2010 nebudou zahajovány v roce 2010 nové investiční akce.

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2009

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2010 po I. čtení rozpočtu

Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2010

Odbor humanitní

256.243

247.550

21.000

Odbor financí a majetku

356.947

341.300

28.000

Odbor správy majetku

285.278

216.242

18.500

Odbor rozvoje

47.271

45.985

4.000

Městská policie

25.987

28.600

2.500

CELKEM

971.726

879.677

74.000

Poznámka: upravený rozpočet = rozpočtové změny ze dne 24. září 2009neinvestiční výdaje odboru financí a majetku zahrnují i financování - splátky jistin úvěrů a odečteny jsou rezervy

Vytvořeno 18.12.2009 11:29:55 | přečteno 3081x | Petr Vitvar
load