Proti drogám už poosmé

Tisková zpráva 01. 10. 2008

Od 6. do 10.října pořádá město Jablonec nad Nisou společně s dalšími organizacemi, zabývajícími se primární protidrogovou prevencí, již osmý ročník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám.

Na programu, který je zaměřen na žáky základních, středních škol a odborných učilišť se aktivně podílejí Spolkový dům, Věznice Rýnovice, Dům dětí a mládeže Vikýř, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Státní zdravotní ústav Liberec a Pedagogicko-psychologická poradna.

„Program bude po celý týden probíhat v prostorách Městského úřadu v Anenské ulici, Spolkového domu a ve Vikýři. Jedná se o řadu přednášek, besed a komponovaných pořadů, na kterých budou vystupovat a přednášet odborníci zabývající se uvedenou problematikou,“ říká Jaroslav Cvrček, protidrogový koordinátor MÚ.

Program týdne proti drogám:

Pondělí 6. 10. 2008

 • 09:00 - 10:00 přednáška s besedou „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ
 • 10:30 - 11:30 přednáška s besedou „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky SŠ a SOU
  lektoři pracovnice Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. O. Pangrácová a S. Lacinová. Místo konání Spolkový dům.
 • 08:30 - 10:00 a 11:00 - 12:30 programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  program který interaktivní formou nabízí nejen teoretické vědomosti, ale i praktický nácvik zaměřený na vhodný postoj k drogám, lektoři pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112

Úterý 7. 10. 2008

 • 09:00 - 10:30 programový blok „Normální je nekouřit“ pro žáky 4. a 5. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 programový blok „Normální je nekouřit“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  program, který je interaktivní formou zaměřen na kouření, lektor pracovnice Státního zdravotního ústavu Liberec Mgr. V. Kadrlová. Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112
 • 13:00 - 14:30 programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  program který interaktivní formou nabízí nejen teoretické vědomosti, ale i praktický nácvik zaměřený na vhodný postoj k drogám, lektoři pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112

Středa 8. 10. 2008

 • 09:00 - 10:30 a 11:00 - 12:30 programový blok „AIDS a my“ pro žáky SŠ a SOU
  program, který je interaktivní formou zaměřen na minimalizaci rizikového chování, lektor pracovnice Státního zdravotního ústavu Liberec Mgr. V. Kadrlová. Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112
 • 09:00 - 10:00 a 10:30 - 11:30 beseda „Drogová závislost“ pro 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ a SOU
  přednáška odborných pracovníků Věznice Rýnovice o problematice drogových závislostí spojená s osobní výpovědí odsouzeného, který v rámci výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti. Místo konání Spolkový dům.

Čtvrtek 9. 10. 2008

 • 09:00 - 10:30 programový blok „Alkohol a riziko závislosti“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 programový blok „Alkohol a riziko závislosti“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ
  program, který je interaktivní formou zaměřen na alkohol a závislost, lektor pracovník Státního zdravotního ústavu Liberec Mgr. P. Šolc. Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112
 • 13:00 - 14:30 programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  program který interaktivní formou nabízí nejen teoretické vědomosti, ale i praktický nácvik zaměřený na vhodný postoj k drogám, lektoři pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112

Pátek 10. 10. 2008

 • 09:00 a 10:30 beseda „Gamblerství“ pro žáky 4. - 6. tř. ZŠ, přednášející M.Tauchmanová. Místo konání DDM Vikýř.
 • 08:30 - 10:00 a 11:00 - 12:30 programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  program který interaktivní formou nabízí nejen teoretické vědomosti, ale i praktický nácvik zaměřený na vhodný postoj k drogám, lektoři pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák Místo konání Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č.112

Pedagogicko psychologická poradna, ul. Palackého 48, Tel.: 483704498 - v rámci programu je po celý týden realizován - Den otevřených dveří, kde mohou zájemci získat od pracovníků poradny informace o problémech spojených s užíváním drog, alkoholu a ostatních patologických jevech.

Na všechny uvedené akce, je třeba se předem přihlásit na tel. čísle: 483 357 650 (724 368 356) u Jaroslava Cvrčka, protidrogového koordinátora. V případě nepřítomnosti: 483 357 656 (724 368 357) u pí Šorfové .

Vytvořeno 1.10.2008 11:22:53 | přečteno 3088x | Petr Vitvar
load