Prosečský výbor

Tisková zpráva 07. 10. 2008

O založení Osadního výboru v Proseči se začalo jednat na počátku srpna, a to na základě požadavku členů občanského sdružení Proseč nad Nisou. Proto na zářijové zasedání městského zastupitelstva předložil starosta návrh na jeho vytvoření, který byl schválen.

Jablonečtí zastupitelé svým rozhodnutím zřídili pětičlenný osadní výbor se čtyřletým funkčním obdobím, jehož předsedou je Miloš Krčmář. Zřízení osadních výborů patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, kterému se výbor také zodpovídá. Musí mít minimálně tři členy (vždy lichý počet) s trvalým pobytem v místní části (v tomto případě v Proseči) a předsedou výboru nemusí být zastupitel. Členství ve výboru však musí schvalovat pouze zastupitelé svým usnesením, stejně tak předsedu z řad členů výboru, kterému musí být uděleno slovo na jednání městského zastupitelstva, pokud o něj požádá.

Kromě povinností má Osadní výbor Proseč nad Nisou i svá práva: předkládá zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Proseč n.N. a jejího rozpočtu, vyjadřuje se jak k návrhům rozhodnutí pro zastupitele a radní o Proseči n.N, tak k připomínkám a podnětům občanů zmíněné lokality.
Vytvořeno 7.10.2008 13:00:28 - aktualizováno 9.10.2008 11:55:46 | přečteno 2428x | Petr Vitvar
load