Prominutí zvýší motivaci

Tisková zpráva 23. 11. 2009

Zastupitelstvo města v roce 2007 schválilo „Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou“. Včera přijalo novou podobu těchto pravidel.

„Po dvou a půl letech jejich platnosti se ukázalo, že jsou nastavena příliš tvrdá kritéria pro prominutí pohledávky, což v důsledku nemotivuje dlužníky, aby dobrovolně splatili alespoň část své pohledávky,“ říká vedoucí právního oddělení Leoš Teufl a dodává, že dosud tato kritéria splnil pouze jediný dlužník.

Z toho důvodu navrhlo právní oddělení změny pravidel, vedoucí k jejich zjednodušení. Dle nového znění jsou nyní dlužníci rozděleni na ty, kteří již nejsou v nájmu v obecním bytě, a na stávající nájemníky. Těm nebude poplatek promíjen. Pokud chtějí bydlet v obecním bytě, musí splnit všechny své závazky.

U bývalých nájemníků jsou zmírněna pravidla tak, aby uhradili jistinu dluhu (dlužné nájemné) a 20% z poplatku z prodlení. To by mělo motivovat více dlužníků k dobrovolné úhradě a přitom zajistit městu kompenzaci za pozdní platbu alespoň v podobě 20% z poplatku.

„U těchto dlužníků jsme navrhli umožnit prominutí i v případě, že zůstatek dluhu, tedy oněch 80% poplatku z prodlení, bude činit méně než 20.000 korun,“ vysvětluje Teufl a dodává, že tyto případy by řešila městská rada.

Vytvořeno 23.11.2009 16:35:52 | přečteno 2327x | Petr Vitvar
load