Projekty je třeba podat do konce října

Tisková zpráva 22. 10. 2008

Včera v podvečer se sešli zástupci řídícího výboru IPRM se zástupci sdružení nájemníků a bytových družstev vytipované lokality Jablonce, aby je seznámili s podmínkami první výzvy v Integrovaném operačním programu, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Vybranou zónu, ohraničenou ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lipová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská, vytipovalo vedení města s ohledem na co nejvyšší pravděpodobnost úspěchu při podávání žádosti a následnou realizaci projektů, které budou v Integrovaném plánu rozvoje města (IPRM) obsaženy. V případě úspěchu bude možné získat dotace z EU a ČR na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů

Řídící výbor IPRM pracuje ve složení Petr Tulpa, Otakar kypta, Lukáš Pleticha, Petr Vobořil, Iveta Habadová, Jan Doležal Libor Jakoubek, Zuzana Bencová. Zapojit se do něj může i kdokoli z řad vlastníků domů, ale tím pak ztrácí možnost podat vlastní projekt.

„IPRM musí schválit městští zastupitelé do konce tohoto roku a proto od vás potřebujeme vrátit vyplněné projektové listy nejpozději do konce října, abychom mohli vypracovat plán do konce listopadu,“ řekl přítomným Jan Doležal. V případě úspěchu, pokud tedy bude jablonecký IPRM vybrán, je možné získat 40 - 60% z celkových výdajů. V projektech by se měly objevit akce plánované od roku 2010.

„V případě, že sdružení nájemníků nebo bytová družstva nebudou mít na spolufinancování projektu potřebnou částku, je město připraveno vypomoci půjčkou se zajímavým úrokem,“ ujistil všechny místostarosta Pleticha.

V současné době je tedy třeba pečlivě vyplnit projektový list, a to nejlépe elektronicky. Najdete jej v článku Příprava IPRM. Stejně tak je zde umístěn i formulář „Popis bytového domu“, kam je třeba zaznamenat stav domů. „Tento dotazník neslouží k tomu, aby byl některý dům vybrán a některý zamítnut. Je o stanovení priorit - časového sledu, v jakém je třeba domy postupně opravovat,“ vysvětlil Jan Doležal.

Oba dokumenty je pak možné zaslat buď v e-mailové podobě, nebo poštou či osobně přinést v obálce na radniční podatelnu. Kontaktními osobami, kam je možné se obrátit s dotazy nebo poslat dokumenty, jsou manažer IPRM Iveta Habadová (habadova@mestojablonec.cz, 483 357 241) a zástupce zpracovatele IPRM Jan Doležal (jan.dolezal@prr.cz, 731 603 468).

Další informace

Vytvořeno 22.10.2008 11:19:34 | přečteno 2783x | Petr Vitvar
load