Projekt rovné šance

Tisková zpráva 12. 10. 2007

Projekt Rovné šance bude realizován do konce roku 2007 a je zaměřen na volnočasové a zájmové aktivity romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Pro tuto cílovou skupinu budou připraveny aktivity realizované prostřednictvím Spolkového domu Jablonec nad Nisou a budou probíhat v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou, kde žije početná romská komunita.

Cíl projektu je zaměřen především na re-integraci osob, jimž hrozí sociální exkluze nebo jsou již ve společnosti izolováni, posílení solidarity a stability obyvatel s důrazem na odstranění negativních jevů sociální povahy, zvýšení uplatnění cílových skupin na trhu práce a podporu cílových skupin a motivaci k dalšímu sebevzdělávání.

Pro cílovou skupinu romské mládeže jsou připravovány následující činnosti:

Vzdělávaní a poradenství

Vzdělávání bude zaměřeno na osvojení si základních dovedností práce s počítačem. Jedná se o práci s internetem, orientaci na webových stránkách státních institucí, případně vyhledávání volných pracovních míst apod.

Obsahem poradenství bude: osobnostní diagnostika, logopedická a etopedická poradna, trh práce a základní orientace na něm, základní právní pojmy, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance, jak se ucházet o zaměstnání, strukturovaný životopis, stylizace žádosti o místo, účast na výběrovém řízení apod.

Sociální dovednosti

Osvojení základních sociálních návyků, na které budou navazovat doplňkové volnočasové aktivity zahrnující nácvik pracovních zvyklostí - vedení domácnosti, domácí práce apod.

Sportovní aktivity

Zajištění sportovních aktivit a pobytů v přírodě, využití tělocvičny po dohodě s Praktickou školou, návštěva plaveckého bazénu v Jablonci n.N. a Aqua Parku v Liberci.

Investiční náklady celkem jsou 286 tis. Kč,-, z této částky se uhradí 200 tis. díky dotaci MŠMT a 86 tis. představuje spoluúčast města.

Vytvořeno 12.10.2007 11:02:04 | přečteno 2208x | Petr Vitvar
load