Projekt přestavby fary získá evropské peníze

Tisková zpráva 01.10.2010

Mezi projekty, které splnily schválenou minimální bodovou hranici operačního programu 3.1 vyhlášeného Regionální radou NUTS II Severovýchod, postoupil i projekt Transformace fary č.p.1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.

Projekt přestavby fary na památník manželů Scheybalových spojený s turistickým informačním centrem tak má reálnou možnost získat více jak dvacetimilionovou dotaci z Evropské unie. Celkové náklady se rovnají více jak 26 milionům, dotace je vyčíslena na 22 milionů.

„Čekají nás však ještě jednání před podpisem smlouvy týkající se výše finanční spoluúčasti města. Diskutuje se o rozpětí 7,5 až 15 procent. Ale i ta horní hranice by stále ještě byla pro město únosná, protože se tak podaří zachránit cennou architektonickou památku,“ říká místostarosta Petr Vobořil, který předpokládá, že by k podpisu mohlo dojít začátkem příštího roku.

Městu se podařilo výrazně ušetřit peníze za odkup objektu z 18. století, který si odsouhlasilo v květnu roku 2008. Po dlouhém jednání se totiž podařilo uskutečnit bezúplatný převod budovy ze státního majetku na město v únoru tohoto roku.

"Fara byla součástí takzvané odúmrti, která připadla státu usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Součástí byly nemovitosti zapsané jako kulturní památka, hodnotný soubor soch, předměty sbírkové povahy, finanční hotovost, vkladní knížky, majetková autorská práva a další movité věci, které neměly charakter sbírkových předmětů," uvádí mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová. Odúmrtí je majetek zůstavitele bez dědice ze zákona či ze závěti. Dědictví tedy přechází na stát.

Podle projektu arch. Libora Sommera by v přízemí domu měly vzniknout výstavní a prodejní prostory, šatna a sklad. V prvním patře je plánována badatelská a spolková místnost, v podkroví pak multifunkční výstavní a kulturní sál s podiem. Ze dvora je navržena skleněná schodišťová věž s výtahem, který umožní bezbariérový přístup do všech částí domu.

Dalším projektem, který získal schválenou minimální bodovou hranici ze stejného operačního projektu je Modernizace sportovního areálu Břízky, který podal Ski klub Jablonec, o. s.

Další informace

Vytvořeno 1.10.2010 12:56:27 | přečteno 2386x | Petr Vitvar
load