Projekt Jablonec nad Nisou 2009

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Zastupitelé schválili návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2009“ ve výši 3 130 tisíc korun. Jeho koordinací pověřili Eurocentrum Jablonec a realizací povinných akcí jednotlivé subjekty. Jednatelka Eurocentra, Marta Procházková předloží zpracovaný projekt „Jablonec nad Nisou 2009“ na prosincové jednání městské rady a na lednové jednání zastupitelstva.

Název povinné akce

Termín konání

Realizátor

Velikonoční trhy

Duben

Eurocentrum

Lampiónový průvod a ohňostroj

Duben

Eurocentrum

Nisa - řeka, která nás spojuje

Červen

Spolek přátel města

Jablonecké kulturní léto

Červenec-srpen

Eurocentrum, M.divadlo

Den památek

Září

Jbc. kult. a inf. centrum

Jablonecké podzimní slavnosti

Září

Eurocentrum

Vánoční trhy

Prosinec

Eurocentrum

Žádosti o příspěvek na kulturní akce projednává kulturní komise, žádosti na sportovní akce komise pro sport a tělovýchovu. Návrhy komisí jsou předkládány radě města a následně postoupeny zastupitelstvu města ke konečnému schválení.

Návrh rozpočtu projektu:

tisíc Kč

Povinné akce

1 030

Velikonoční trhy

225

Lampiónový průvod a ohňostroj

85

Nisa - řeka, která nás spojuje

50

Jablonecké kulturní léto

180

Den památek

60

Jablonecké podzimní slavnosti + Sanšajn

320

Vánoční trhy

110

Kulturní akce

800

Sportovní akce

800

Propagace

350

Režie koordinátora

150

Projekt celkem

3 130

Vytvořeno 24.10.2008 13:26:16 | přečteno 2312x | Petr Vitvar
load