Prohlášení starosty města Petra Tulpy

Tisková zpráva 28. 05. 2010

Zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou bylo ve čtvrtek 27. května 2010 přerušeno a zbývající body k projednání budou tímto předloženy na jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města, které proběhne v úterý 8. června 2010 od 18 hodin.

Jednání Zastupitelstva jsem přerušil v souladu s jednacím řádem na deset minut, abychom dohledali ty zastupitele, kteří nebyli momentálně přítomni v zasedací místnosti. Šlo o dokončení hlasování po dohodovacím řízení, které předtím skončilo patem. Hlasovat jsme mohli, ale nebyli přítomni všichni evidovaní zastupitelé. Tento důvod byl ten zásadní, i když jsem uvedl, že půjde o hygienickou přestávku. Členové ODS společně se dvěma nezařazenými zastupiteli opustili jednací místnost a budovu radnice jako výraz nesouhlasu s uvedeným důvodem. Počet zastupitelů v zasedací místnosti tak nedosáhl nadpoloviční většiny a tím nebylo Zastupitelstvo usnášeníschopné. Nezbylo než jednání přerušit, a to podle paragrafu 13 jednacího řádu zastupitelstva města.

Vyhlášení přestávky je podle stejného jednacího řádu v kompetenci toho, kdo jednání řídí. Jednací řád mu toto rozhodnutí nezakazuje, dokonce ani nenařizuje uvést důvod vyhlášené přestávky. Navíc desetiminutová přestávka nemohla narušit plynulost ani věcnost jednání. Z těchto důvodů považuji odchod členů klubu ODS a obou nezařazených za malicherný, neodpovědný a neopodstatněný. Stejně tak považuji nepřítomnost jakéhokoliv zastupitele v době hlasování v jednací síni za nedisciplinovanost, která však není ustanoveními jednacího řádu postižitelná.

Tímto se omlouvám občanům, kteří přišli na jednání Zastupitelstva města a chtěli vystoupit v diskuzi. Budou pozváni na odložené jednání 8. června. Své prohlášení uzavírám tím, že právě proto, že je demokracie tak křehká a někdy stojí i na hlasu jediného zastupitele, měli bychom k ní všichni přistupovat s velkou odpovědností. Zastupitelé města nebyli zvoleni proto, aby hledali v jednání procedurální chyby a projevovali osobní averze vůči druhým, ale proto, aby odpovědně projednávali potřebná předložená usnesení.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Další informace

Přerušené jednání Zastupitelstva

Platný jednací řád Zastupitelstva města ve své dikci používá slovo „přerušuje“ na dvou místech. Poprvé v § 7, upravujícího průběh jednání. Tady v odstavci č. 2 je konstatováno, že předsedající „Ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh“. Jednací řád tedy neobsahuje taxativní výčet důvodů, pro které může předsedající své právo „přerušit“ jednání použít. V textu jednacího řádu se slovo „přerušuje“ potom objevuje ještě jednou, v § 9. Tady je přerušení jednání vázáno na potřebu svolání tzv. „dohodovacího řízení“. Přitom v praxi se v minulosti mnohdy stalo, že jednání bylo přerušeno například pro potřebu prodiskutovat určitou spornou věc v politických klubech, pro přípravu textu návrhu usnesení nebo pro podání občerstvení zastupitelů. Nikdy takové přerušení nebylo zpochybněno. Z toho dovozuji, že v daném případě nešlo o porušení jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou a věc se musí posuzovat z pohledu toho, zda v daném případě bylo přerušení potřebné v zájmu věcného průběhu jednání.

JUDr Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 28.5.2010 8:36:32 | přečteno 2920x | Petr Vitvar
load