Prohlášení města ke zvýhodněným jízdenkám MHD

26.10.2011 - Město Jablonec nad Nisou nefinancuje ani se jinak nepodílí na vydávání zvýhodněné jízdenky pro sociálně slabé rodiny žijící v Zeleném údolí. Město bylo a je proti jejich vydání a jeho nesouhlasné stanovisko dal jasně najevo svým hlasem proti návrhu zavedení zvláštních jízdenek na jednání představenstva společnosti DPMLJ, a. s., také zástupce Jablonce Karel Dlouhý.

Od počátku října je v oběhu 22 zvláštních jízdenek MHD platných pouze v úseku od stanice Měnírna (Zelené údolí) do Jablonce nad Nisou. Jde o pilotní projekt zlevněných přenosných jízdenek MHD, které DPMLJ, a. s. vydalo na vlastní náklady především pro děti ze sociálně slabých rodin žijících v Zeleném údolí na cestu tramvají do školy.

„Návrh na zřízení zlevněné přenosné jízdenky jsme ve vedení města odmítli jako nesystémový a tento názor jsem tlumočil při osobním jednání řediteli dopravního podniku,“ říká starosta Petr Beitl.

I přes nesouhlas města Jablonec nad Nisou je však zlevněná jízdenka od začátku října připravena k prodeji v počtu 22 kusů na náklady dopravního podniku, který provozuje městskou hromadnou dopravu na území Jablonce a Liberce včetně tramvajového spoje mezi oběma městy.

„Tato problematika byla předmětem jednání představenstva společnosti, kde po delší diskuzi převládl většinový názor, který vedl k realizaci tohoto pilotního projektu,“ prohlásil předseda představenstva DPMLJ, a. s. Roman Šotola.

Tiskové prohlášení DPMLJ, a. s. k testovací jízdence MHD

Snaha dostat děti bezpečně do školy v zimních měsících byla impulsem pro zřízení zvláštní jízdenky MHD.

Jablonec nad Nisou je horským městem s vysokým podílem spadu sněhu, kde do koloritu zimních měsíců patří obtížně schůdné komunikace. Možnost jízdy městskou hromadnou dopravou a nabídnutá zvláštní jízdenka MHD, o kterou bylo požádáno vedení Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s., řeší podle sociální pracovnice jediný možný přístup dětí z 1,5 km vzdálené sociálně vyloučené lokality do školy.

Sociální pracovníci mají zájem na tom, aby děti z lokality Zelené údolí navštěvovaly pravidelnou školní docházku. Do školy chodí po silně frekventované silniční komunikaci I. třídy, která je ohraničena svodidly bez chodníků. Se spadem sněhu je zcela znemožněna chůze po této dostupné cestě.

Jedinou možností pak zůstává tramvajová doprava, která třemi mezistaničními úseky na trase Měnírna - Jablonec n. N., Tyršovy Sady nahradí nebezpečnou chůzi dětí po silnici. Na používání městské hromadné dopravy ovšem tyto sociální skupiny zpravidla nemají dostatek finančních prostředků a jízda „černých pasažérů“ povolena není. Z těchto důvodů je na zkoušku od října 2011 do prosince 2011 připraveno 22 kusů přenosných zvýhodněných jízdenek MHD, které do rodin s dětmi prodají sociální pracovníci. Tyto jízdenky by měly umožnit dětem z tíživých rodinných podmínek dopravu za vzděláním a kamarády.

„Tato problematika byla předmětem jednání představenstva společnosti, kde po delší diskuzi převládl většinový názor, který vedl k realizaci tohoto pilotního projektu“, uvedl předseda představenstva DPMLJ, a.s.

Projekt bude poté vyhodnocen a ukáže, zda se dají občané ze sociálně vyloučené lokality motivovat k řádnému používání MHD za stanovených přepravních podmínek a zda vstřícnost dopravce pomůže zajistit pravidelnou školní docházku u dětí ze sociálně slabých rodin.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Vytvořeno 25.10.2011 10:12:32 - aktualizováno 26.10.2011 16:23:38 | přečteno 6431x | Petr Vitvar
load