Pro povolení na oddělení komunikace

Tisková zpráva 5. 12. 2008

Pokud někdo chtěl použít znak města Jablonce nad Nisou na svých tiskovinách nebo propagačních materiálech a akcích, musel požádat o povolení k užití ředitelku humanitního odboru. Včera radní na svém jednání k vyřizování žádostí o užití městského znaku či městského loga zmocnili vedoucího oddělení komunikace s veřejností.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v § 34a říká, že: „...obce mohou mít znak a vlajku obce; obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas...“

V tomto roce vzniká nový logotyp města a probíhají přípravy k zavedení jednotného vizuálního stylu. Zavádění logotypu má dopad na povolování užívání městského znaku - v řadě případů, ve kterých se dosud užíval, je totiž vhodnější používat logotyp. Užívání jak znaku, tak logotypu má svá přesná pravidla daná manuálem.
Vytvořeno 5.12.2008 14:06:31 | přečteno 2253x | Petr Vitvar
load