Příspěvky rozděleny stejnou mírou

Tisková zpráva 01. 02. 2008

Jablonečtí zastupitelé schválili na svém včerejším jednání zařazení jednotlivých akcí do „Projektu Jablonec nad Nisou 2008“ včetně výše příspěvků na ně.

Dále schválilo finanční rámec ve výši 3 100 tis. Kč, z toho 1.600 tis. Kč na podporu akcí pořádaných žadateli o příspěvek pro všechny věkové kategorie občanů města v průběhu celého roku.

Celkově zažádáno o podporu akcí ve výši: 4 337 200 Kč

  • žádosti kultura: 2 113 100 Kč
  • žádosti sport: 2 224 100 Kč

Počet žádostí o podporu: 214 akcí

  • kultura: 127 akcí
  • sport: 87 akcí

Rozdělení schváleného finančního rámce 1 600 000 Kč na podporu akcí pořádaných žadateli o příspěvek:

  • kultura: 800 000 Kč
  • sport: 800 000 Kč

Kulturní komise a Komise pro sport a tělovýchovu navrhly příspěvky na 137 akcí

  • kultura: 69 akcí
  • sport: 68 akcí
Vytvořeno 1.2.2008 12:41:08 | přečteno 2238x | Petr Vitvar
load