Příspěvky na provoz motorového vozidla v lednu od pondělí do čtvrtka

07.01.2011 - Od počátku ledna přijímá oddělení sociálních dávek opět žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla.

Příspěvek se poskytuje na dobu kalendářního roku vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, ale je nutné dbát několika hledisek. Jde buď o člověka s přiznanými mimořádnými výhodami pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně s výjimkou úplné nebo praktické hluchoty, který bude používat automobil. Příspěvek může také získat ten, kdo bude pravidelně vozit manžela či manželku, dítě nebo jinou blízkou osobu s výše zmíněným postižením. Třetí možností je, že žadatelem je rodič nebo náhradní rodič nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou.

„Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je písemný závazek žadatele, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky k jeho přiznání,“ dodává vedoucí oddělení sociální péče Alena Beršíková.

Podle jejích slov je k žádosti nutné doložit veškeré rozhodné skutečnosti, občanský průkaz, průkaz zvlášť zdravotně postiženého popřípadě postiženého s průvodcem, technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, řidičský průkaz řidiče.

„Žádosti uplatňují klienti zejména v lednu, příspěvek se vyplatí do konce února. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, jeho výše činí poměrnou část ze stanovených částek,“ vysvětluje Beršíková. „Žádosti se podávají na oddělení dávek sociální péče, v kancelářích číslo 107 a 109, a v lednu jsme rozšířili úřední dny od pondělí do čtvrtka. Během roku pracujeme dle standardních úředních hodin, ale klientům jsme k dispozici i v neúřední dny.“

Rozšířené úřední hodiny během ledna

  • Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
  • Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Další informace

Změny v sociálních dávkách

Příspěvek na péči

Od 1. ledna 2011 došlo (zák. č. 347/2010 Sb. o sociálních službách) ke snížení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti dospělých osob z 2 000 Kč na 800 Kč (u mladistvých do 18 let zůstává na dnešních 3 000 Kč). Výše 800 Kč plně odpovídá intenzitě a náročnosti péče u tohoto nejnižšího typu závislosti, příspěvek v této kategorii nemá charakter přímé pomoci, u vyšších stupňů závislosti zůstává příspěvek stejný. Například lidé, kteří potřebují 24hodinovou pomoc, jsou ve čtvrtém stupni závislosti a příspěvek na péči činí 12 000 Kč měsíčně.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV ze dne 21.12.2010

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Od 1. ledna 2011 je i tento příspěvek na roky 2011 a 2012 snížen (vyhláška č. 388/2010 Sb.), a to na:

  • 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel)
  • 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel)
  • 9 900 Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (4 200 Kč u jednostopých vozidel).

Zdroj: Výklad MPSV, odboru rodiny a dávkových systémů MPSV ze dne 29.12.2010.

Jak žádat o příspěvky

Vytvořeno 7.1.2011 14:05:30 | přečteno 3563x | Petr Vitvar
load