Příjmy za žáky z jiných obcí

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Podle „školského zákona“ je obec povinna za žáka, který dochází do základní školy v jiné obci, platit neinvestiční výdaje, pokud se obce nedohodnou jinak.

Neinvestiční výdaje tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové náklady a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.

Zastupitelé schválili hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2007 takto:

  • město bude požadovat úhradu za žáky základních škol z jiných obcí v plné výši, pokud jsou však z okresu Jablonec nad Nisou pak jen do maximální výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou požadována nebude.
  • hrazení neinvestičních výdajů za děti v mateřských školách poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2007 nebude požadovat.

Zařízení

Počet cizích žáků celkem

Počet cizích žáků, za které bude požadována úhrada

Výdaje na 1 žáka za rok v plné výši v Kč

Výdaje na 1 žáka za rok max. do 5.000,- Kč

ZŠ Liberecká 26

63

13

6 617

5 000

ZŠ 5. května 76

29

8

8 291

5 000

ZŠ Na Šumavě 43

40

6

11 302

5 000

Dětský domov

5

5

ZŠ Pasířská 72

50

14

12 668

5 000

ZŠ Mozartova 24

60

13

9 598

5 000

Dětský domov

1

1

ZŠ Pivovarská 15

38

28

10 336

5 000

ZŠ Rychnovská 216

59

40

16 875

5 000

ZŠ Arbesova 30

51

16

8 988

5 000

ZŠ Pod Vodárnou 10

11

0

14 003

5 000

Celkem

407

144

z toho - ZŠ

401

138

- Dětský domov

6

6

Vytvořeno 25.4.2008 12:44:54 | přečteno 2275x | Petr Vitvar
load