Přijďte se vyjádřit

Tisková zpráva 10. 12. 2008

Poslední veřejné projednávání finální podoby žádosti a dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) vybrané zóny Žižkův Vrch a okolí, kterou bude město předkládat v rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, se uskuteční v úterý 16. prosince.

Výzva, kterou ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo, je určena pro města od 20 000 obyvatel kromě Prahy a každé může předložit jen jeden integrovaný plán. Finální podoba, jíž mohou v úterý od 17 hodin ve velké zasedací síni jablonecké radnice občané připomínkovat, je složena z návrhů obou pracovních skupin - Bytové domy a Veřejná prostranství.

V průběhu tvorby žádosti se odehrála veřejná projednávání, a to pro oblast revitalizace bytových domů na půdě radnice, k veřejnému prostranství se vyjadřovali občané na třech místech vybrané zóny během listopadu - v MŠ Nová Pasířská (lokalita Nová Pasířská), ve školní jídelně ZŠ Pasířská (lokality Žižkův Vrch) a ve Speciální ZŠ Liberecká ulice (Liberecká, Lipová, Na Vršku a „Abeceda“).

Výsledky, které obě pracovní skupiny získaly, byly zapracovány do žádosti a dokumentu IPRM. Ta bude posléze předložena městskému zastupitelstvu na jeho jednání 18. prosince a o den později pak manažerka IPRM Iveta Habadová - v případě, že žádost zastupitelé schválí - předloží celý materiál přímo na ministerstvu pro místní rozvoj.

Jestliže Jablonec nad Nisou s předkládanou zónou IPRM uspěje, bude možné předkládat žádosti na revitalizaci veřejných prostranství ve vymezené zóně a následně tak získat finanční prostředky až ve výši 85% z Evropské unie. V případě regenerace bytových domů se bude jednat o předkládaní žádostí vlastníky domů a následně o dotace ve výši 40% (pokud Evropská komise schválí notifikaci, nebude uplatněno pravidlo de minimis).

Dokumenty ke stažení

Vytvořeno 10.12.2008 14:49:11 - aktualizováno 11.12.2008 14:33:06 | přečteno 2694x | Petr Vitvar
load