Převod ZUŠ a DDM Vikýř na město

Tisková zpráva 09. 11. 2007

Rada Libereckého kraje 11. července loňského roku vydala záměr změnit u čtyř vybraných školských zařízení zřizovatelské funkce. Náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Doležal společně s Robertem Gambou, vedoucím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK okamžitě zahájili jednání s jabloneckým starostou Petrem Tulpou a místostarostou Petrem Vobořilem, na základě kterých pak s celým problémem byli 15. března tohoto roku seznámeni jablonečtí radní. Ti doporučili kompromisní řešení, to jest ze čtyř projednávaných schválit převod dvou, a to ZUŠ a DDM Vikýř.

Hlavními argumenty pro toto rozhodnutí byl například fakt, že obě zařízení navštěvují převážně jablonecké děti, obě jsou úzce spjaty s městem a jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího i kulturního života jabloneckých občanů a obě jsou na velmi dobré úrovni.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů však nelze převést zřizovatelskou funkci jinak, než že nový zřizovatel příspěvkovou organizaci (školu) zřídí a bývalý naopak ke stejnému datu zruší. Proto včera zastupitelé jednali o zřízení ZUŠ a DDM Vikýř, schvalovali jejich zřizovací listiny a Dohodu o převodu zřizovatelských funkcí mezi městem Jablonec a Libereckým krajem.

Převzetí škol od kraje má samozřejmě negativní dopad do rozpočtu města. Skutečné nároky nyní nelze přesně vyčíslit, neboť na jejich hospodaření má vliv celá řada skutečností, jako jsou třeba provozní příspěvky zřizovatele, odpisy, náklady na opravu a údržbu či nájemné. Zastavme se například u poslední zmíněné položky - ZUŠ i DDM Vikýř hradily dosud městu nájemné (ZUŠ 295 tis. - částka byla pokryta z vybraného školného, Vikýř 211 tis. - hradil příspěvek z LK). Přechodem zřizovatelské funkce bude nájemné nastaveno stejně jako u jiných městem zřizovaných škol, tedy na částku 1000 korun za rok bez ohledu na počet pronajatých budov a pozemků. Tím město přijde zhruba o půl milionu příjmů z nájemného.
Vytvořeno 9.11.2007 12:17:44 | přečteno 3565x | Petr Vitvar
load