Prevencí proti drogám

Už jedenáctý ročník Týdne proti drogám připravilo město Jablonec nad Nisou, tentokrát od 17. do 21. října 2011.

„Tuto výchovně vzdělávací akci pořádá oddělení sociálních služeb už pojedenácté společně s organizacemi, zabývajícími se protidrogovou prevencí,“ říká vedoucí oddělení sociálních služeb Jaroslav Cvrček. Podle jeho slov je program zaměřený na žáky základních a středních škol i středních odborných učilišť a podílejí se na něm Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Diakonie ČCE, Věznice Rýnovice, Dům dětí a mládeže Vikýř, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci nad Nisou.

„Program bude po celý týden probíhat v prostorách Městského úřadu v Anenské 5, ve Spolkovém domě, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež KRUHÁČ a v Domě dětí a mládeže Vikýř,“ doplňuje Cvrček..

Program Týdne proti drogám

Pondělí 17.10.2011

 • 08:30 - 09:30 hod. programový blok „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ
 • 10:00 - 11:00 hod. programový blok „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky SŠ a SOU lektoři: pracovnice Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. O. Pangrácová a S. Lacinová
  místo konání: Spolkový dům. (max. 50 žáků)
 • 08:30 - 10:00 hod. programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 hod. lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112 (max. 18 žáků)
 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Pohlavně přenosné choroby“ pro žáky 8. resp. 9. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci NZDM Kruháč D. Ciprová, K. Vyhlídková a P. Novák
  místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. května 2 (max. 20-25 žáků)

Úterý 18.10.2011

 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Pohlavně přenosné choroby“ pro žáky 8. resp. 9. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci NZDM Kruháč D. Ciprová, K. Vyhlídková a P. Novák
  místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. května 2 (max. 20-25 žáků)
 • 13:00 - 14:30 hod. programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112 (max. 18 žáků)

Středa 19.10.2011

 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Alkohol“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci NZDM Kruháč D. Ciprová, K. Vyhlídková a P. Novák
  místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. Května 2 (max. 20-25 žáků)

Čtvrtek 20.10.2011

 • 09:00 - 10:00 hod. programový blok „Drogová závislost“ pro 8. a 9. tř. ZŠ
 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Drogová závislost“ pro SŠ a SOU
  Přednáška pracovníků Věznice Rýnovice o problematice drogových závislostí spojená s osobní výpovědí odsouzeného, který v rámci výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti.
  místo konání: Spolkový dům. (max. 60 žáků)
 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Alkohol“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci NZDM Kruháč D. Ciprová, K. Vyhlídková a P. Novák
  místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. Května 2 (max. 20-25 žáků)
 • 13:00 - 14:30 hod. programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112 (max. 18 žáků)

Pátek 21.10.2011

 • 09:00 - 10:00 hod. programový blok „Gamblerství“ pro žáky 4. a 5. tř. ZŠ
 • 10:30 - 11:30 hod. programový blok „Gamblerství“ pro žáky 5. a 6. tř. ZŠ
  lektor: M. Tauchmanová
  místo konání: DDM Vikýř (max. 25 žáků)
 • 08:30 - 10:00 hod. programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 hod. lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112 (max. 18 žáků)

Pedagogicko psychologická poradna, ul. Palackého 48, Tel.: 483704498 - v rámci programu je po celý týden realizován - Den otevřených dveří, kde mohou zájemci získat od pracovníků poradny informace o problémech spojených s užíváním drog, alkoholu a ostatních patologických jevech.

Na všechny uvedené akce, je třeba se předem přihlásit na tel. čísle: 483 357 650 (724 368 356) u Jaroslava Cvrčka. V případě nepřítomnosti: 483 357 656 (724 368 357) u Jitky Šorfové.

Vytvořeno 14.10.2011 10:59:52 | přečteno 2893x | Petr Vitvar
load