Pravidla hospodaření do nového rozpočtu

Tisková zpráva 19. 12. 2008

Včerejší jednání městských zastupitelů schválilo pravidla hospodaření města Jablonce nad Nisou v roce 2009 před schválením rozpočtu na příští rok.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění v § 13 stanoví:

(1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

(2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví:

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

(3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2009 bude předložen ke schválení zastupitelům až na jeho prvním lednovém zasedání. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření města Jablonec nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2009:

1) Do doby schválení rozpočtu na rok 2009 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých odborů ve stanovené výši, investiční výdaje se budou čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu.

Do doby schválení rozpočtu na rok 2009 nebudou zahajovány nové investiční akce.
Vytvořeno 19.12.2008 12:30:33 | přečteno 3082x | Petr Vitvar
load