Pozemek pod hotelem připadne jeho majiteli

Tisková zpráva 28. 03. 2008

Město Jablonec nad Nisou uzavře na základě rozhodnutí městského zastupitelstva s majitelem hotelu Praha Jaromírem Schubertem smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku o výměře 1358 m2, na němž stojí právě zmíněný hotel, za 100,- Kč/m2 (tj. celkem 135.800 tisíc korun za celý pozemek) s tím, že o kolaudační rozhodnutí na zrekonstruovanou budovu a přístavbu majitel zažádá nejpozději do konce roku 2012.

Do té doby uzavře město s podnikatelem nájemní smlouvu na dobu určitou s nájemným ve výši 1 Kč/m2/rok. V případě, že nebude dodržen termín konce roku 2012, bude Jaromíru Schubertovi dopočítáno zpětně nájemné ve výši 35,- Kč/m2 a rok. Součástí smlouvy bude i podmínka, že veškeré smluvní vztahy nebudou nahrazovat souhlas vlastníka pozemku se stavbou (stavbami) realizovanou na předmětném pozemku.

O koupi a pronájem pozemku pod hotelem požádal jeho majitel Jaromír Schubert, protože plánuje využít na rekonstrukci objektu (přípravné práce 2-2,5 roku) prostředky z EU. A právě k jednání o přidělení dotace potřebuje příslib prodeje pozemku, nejlépe smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

Z dnes už bývalého hotelu Praha by se dle záměru Jaromíra Schuberta mělo stát obchodní centrum s pasáží, v podlaží se počítá s možností vybudování nájemních bytů.

Hotel je zapsán jako zanedbaná kulturní památka na městském seznamu, stojí v památkové zóně, a proto je nutné při rekonstrukci dodržet podmínky orgánu památkové péče. Vlastník přistupuje k budově jako k památkově chráněnému objektu. Řeší ve spolupráci s památkáři, jak nejlépe zachovat jeho historický charakter i památkově hodnotné části interiéru, ke kterým zcela jistě patří sál, jenž zůstane zachován.

Náklady na rekonstrukci vyčíslil J. Schubert na cca 80 mil. Kč, celkové náklady na zrealizování projektu budou představovat cca 100 mil. Kč.

Vytvořeno 28.3.2008 13:18:23 | přečteno 2067x | Petr Vitvar
load