Pověřený šéf městské policie

Tisková zpráva 11. 04. 2008

Rada města pověřuje od 1. května plněním některých úkolů s vedením městské policie dosavadního zástupce ředitele Ludvíka Lopraise.

Zároveň bude vyhlášeno nové výběrového řízení dle stejného režimu jako ta předešlá včetně celé městské rady jako výběrové komise. Přihlášky je možné podávat do 13. května a uchazeči je doplní profesním životopisem, výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce, lustračním osvědčením, čestným prohlášením o spolehlivosti dle zákona 553/1991 Sb. O obecní policii a ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání. Novinkou je i tzv. přihláška, v níž uchazeč potvrdí, že v době, kdy se hlásí do výběrového řízení není vyšetřován či stíhán. Tato přihláška bude vyvěšena na internetových stránkách města, kde si každý občan bude moci přečíst, co obsahuje.

Tímto vyhlášením výběrového řízení město Jablonec splnilo všechny podmínky výběrového řízení podle zákoníku práce i podle zákona o obecní policii.
Vytvořeno 11.4.2008 12:52:38 | přečteno 2150x | Petr Vitvar
load