Potřeba holobytů ve městě roste

Tisková zpráva 09. 10. 2009

Od července značně narostl počet výpovědí z nájmu obecních bytů, což s sebou nese i požadavek na zajištění přístřeší pro vypovězené nájemce. Nyní jsou pro tyto potřeby využívány ubytovny a objekty Liberecká 146, 148 a částečně i Prosečská 176.

„Od července do října bylo podáno celkem osmnáct výpovědí, u kterých bude nutno odhadem zajistit kolem deseti reálných přístřeší,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení Leoš Teufl. Ale i oněch deset přesahuje současné možnosti. Ke konci září 2009 rozeslalo právní oddělení upomínku cca třiceti nájemcům, kteří dluží 2 - 3 nájmy.

„V současné době je přístřeší pro neplatiče poskytováno v objektech Liberecká 146 a 148, Prosečská 176 a dále v městských ubytovnách Březová 27 a Střelecká 27 - zde však bydlí pouze ti, kdo nemají děti ve věku do 18 let,“ říká Šárka Fukalová, vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů.

Humanitní odbor byl proti myšlence uvolnit kapacity v objektech Liberecká 146 a 148 ukončením a neprodlužováním smluv současným platícím nájemcům. V uplynulých letech tam byl za pomoci terénní sociální práce nastolen určitý režim, který zaručuje splnění požadavků na čistotu a pořádek v objektech a okolí.

„Totéž platí z pohledu orgánu sociálně právní ochrany dětí i samotné práce s dětmi, kterou ve zmíněné lokalitě dobrovolně organizuje řada sdružení i Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Ukončování smluv platícím nájemcům by znamenalo jejich rozptýlení a tím zhoršení možnosti výkonu sociální práce. Vystěhovaní by se dostali do opětovných a prohlubujících se sociálních problémů,“ říká Jan Heinzl pověřený vedením humanitního odboru.

Řešením, jak také zvýšit počet volných ubytovacích místností v již existujících holobytech, je, neprodlužovat ubytovací smlouvu neplatiči, který řádně nehradí ani ubytovací poplatky v holobytě, a nebrat tedy ani zřetel, jestli má děti a kolik, zda má práci apod.

Město však vlastní dům v Prosečské 176, kde je v současné době sedm obsazených holobytů a šest také obsazených bytů, z nichž by bylo možné vybudovat cca deset malometrážních holobytů nákladem cca 50 až 70 tisíc Kč na jeden.

Protože radní vytipovaný objekt schválili jako vhodný, začne ředitel odboru správy majetku Vladimír Zemín jednat s šesti nájemníky v Prosečské 176 o možnosti výměny bytů v jiných objektech vlastněných městem a připravovat odhad nákladů rekonstrukce na holobyty.

Vytvořeno 9.10.2009 13:10:44 | přečteno 2512x | Petr Vitvar
load