Poslední příspěvky ze státního rozpočtu na radonový program

01. 08. 2008

Přírodní radioaktivita, konkrétně radon v ovzduší budov, bytů, školských zařízení a pracovišť, je zdrojem až 70% veškeré dávky ozáření obyvatel, které v krajním případě může způsobit i rakovinu plic. Výskyt radonu je však možné výrazně eliminovat.

Proto byl vytvořen Radonový program České republiky, který ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost realizují jednotlivé krajské úřady. Hlavním úkolem programu je vyhledat objekty se zvýšeným výskytem radonu.

Roční měření koncentrace radonu prostřednictvím detektorů je dobrovolné, bezplatné a nenarušuje běžný chod domácnosti. Provádí se v bytech, rodinných nebo bytových domech, dětských, předškolských a školských zařízeních zkolaudovaných před rokem 1991. V domech se detektory umisťují do bytů v prvním nadzemním podlaží, případně v suterénu. Protože však radonový program v současné podobě potrvá do konce roku 2009, doporučuje liberecký krajský úřad všem případným zájemcům, aby si detektory vyzvedli co nejdříve.

Výsledky měření koncentrace radonu vyhodnocuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost a pokud převyšují doporučené hodnoty, je majitel objektu informován o možných opatřeních vedoucích ke snížení koncentrace na únosnou míru. Na ozdravná opatření, jsou-li splněny závazné podmínky, lze získat příspěvek ze státního rozpočtu až do výše 150 000 Kč.

Informace a detektory na měření radonu

Magda Podsedníková
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a, Liberec 2
tel. 485 226 416, magda.podsednikova@kraj-lbc.cz.

Další informace

Vytvořeno 1.8.2008 10:16:10 - aktualizováno 5.8.2008 11:47:37 | přečteno 2465x | Petr Vitvar
load