Poskytování finančních příspěvků

Tisková zpráva 12. 10. 2007

Pro subjekty z oblasti kultury byla kulturní komisí pro rok 2007 schválena částka 1.400.000,- Kč. Nyní zastupitelstvo schválilo rozdělení rezervy ve výši 67.000,- Kč. Z mnoha podporovaných akcí, na které byla rezerva použita, vybíráme:

 • Středisko volného času - DDM VIKÝŘ Jablonec n. N., p.o.
  Účast souboru mažoretek „Jablonecká jablíčka“ na ME ve Slovinsku
 • Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZUŠ, Jablonec n. N.
  Podpora činnosti DPS „Iuventus, gaude!“ - reprezentace města, účast na soutěžích a festivalech

Pro subjekty z oblasti sociální péče a zdravotnictví byla pro rok 2007 schválena částka 800.000,- Kč. Komise humanitní péče na svém zasedání projednala žádosti z oblasti sociální péče a zdravotnictví a navrhla rozdělení rezervy ve výši 17.000,- Kč. Namátkou uvádíme:

 • JAKOP - Jablonecký klub onkologických pacientů - pořádá pro své členy pravidelně rekondiční pobyty se zdravotním programem.
 • Svaz diabetiků ČR - územní organizace Jablonec nad Nisou
  Zajištění rekondičních - edukačně preventivních pobytů pro členy.

Pro subjekty z oblasti výchovy a vzdělávání byla pro rok 2007 schválena částka 400.000,- Kč, ponechaná rezerva ve výši 89.000,- Kč byla rozdělena například těmto subjektům:

 • Středisko volného času - DDM VIKÝŘ Jablonec n. N., p.o.
  Podpora činnosti Městského parlamentu mládeže - součást Informačního centra pro mládež
 • Česká koalice proti tabáku, o.s., Praha
  Realizace 17 osvětových seminářů o kouření pro žáky 5. tříd ZŠ Jablonce nad Nisou
Vytvořeno 12.10.2007 10:58:59 | přečteno 2120x | Petr Vitvar
load